Πλήρης αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων στο σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου Στρατονίκης.

Μια ακόμα πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και των σχολικών μας επιτροπών για τη βελτίωση των χώρων εκπαίδευσης.

Η δαπάνη του έργου καλύφθηκε από το πρόγραμμα εταιρικής ευθύνης της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός ΑΕ.

Απάντηση