Πανελλήνιες 2021: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν μαθητές και γονείς

Τη Δευτέρα 14 Ιουνίου σηκώνεται η αυλαία των Πανελληνίων 2021  εξετάσεων για τα Γενικά Λύκεια και την Τρίτη 15 Ιουνίου για τα ΕΠΑ.Λ. Μία δύσκολη χρονιά, μια παρατεταμένη καραντίνα, αρκετοί μήνες διαδικτυακής εκπαίδευσης και πολλές αλλαγές στο προσκήνιο για τους φετινούς υποψήφιους.

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Αρχικά από φέτος, εφαρμόζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) για την εισαγωγή σε όλα τα τμήματα της χώρας. Ο συντελεστής για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής κυμαίνεται μεταξύ 0,80 και 1,20 και τα πανεπιστήμια μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα στις τιμές αυτές.

Συνολικά, 187 τμήματα έχουν ανώτατο Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 0,80, ενώ 116 τμήματα έχουν ανώτατο Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 1,20. Για την εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

α) η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση,

β) η Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και

γ) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου Επιστημονικού Πεδίου (Ε.Π).

Εάν η εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, το σύνολο των μορίων εξάγεται από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου και το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, κατά περίπτωση. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και οι οικείοι συντελεστές βαρύτητας. Εάν o υποψήφιος με το σύνολο των μορίων που επιτυγχάνει, εισάγεται σε περισσότερες από μία σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, τελικά εισάγεται σε εκείνη τη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που προσδιορίζει στο μηχανογραφικό του δελτίο με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις που έχει δηλώσει.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ο  συνολικός αριθμός εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέρχεται σε 77.415.

Μέτρα προστασίας για τις Πανελλαδικές

Άλλη μία αλλαγή που έρχεται φέτος και οφείλεται στον κορωνοϊό είναι τα μέτρα προστασίας που θα λαμβάνονται για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.  Οι υποψήφιοι, καθώς και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων, θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test). Το πρώτο test για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων θα πρέπει ήδη να έχει γίνει την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Πέμπτη 10 έως και την Κυριακή 13 Ιουνίου. Το δεύτερο test για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων θα γίνει την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Παρασκευή 18 μέχρι την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021. Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων το δεύτερο test θα γίνει το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από το Σάββατο 19 μέχρι την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

Τόσο οι μαθητές, όσο και το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr και υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή τη χειρόγραφη βεβαίωση, κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο κάθε ημέρα εξετάσεων.

Παράλληλο Μηχανογραφικό

Φέτος, για πρώτη χρονιά οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού τους δελτίου, να υποβάλλουν και το Παράλληλο Μηχανογραφικό για εισαγωγή και φοίτηση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. της χώρας. Η τομή αυτή ακολούθησε την ψήφιση του ν.4763/2020 (Α΄ 254) για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, η οποία αποτέλεσε την έναρξη μίας ολιστικής μεταρρύθμισης του Συστήματος της Ε.Ε.Κ. έτσι ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση της μετάδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω των Ι.Ε.Κ., καλύπτοντας ποιοτικά και αποτελεσματικά τον χώρο μεταξύ Λυκείου και Πανεπιστημίου. Η υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου θα γίνει κατά την ίδια ακριβώς περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και θα αφορά σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε συγκεκριμένες ειδικότητες ανά Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Δικαίωμα συμπλήρωσης του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. έχουν: α) οι τελειόφοιτοι του σχολικού έτους 2020-2021 είτε συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους είτε όχι και β) οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων του ίδιου σχολικού έτους, τελειόφοιτοι και μη. Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., θα ανακοινωθούν ταυτόχρονα με αυτά των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μετονομασίες / Κατάργηση τμημάτων

Τέλος, σημαντική πληροφορία για όλους τους ενδιαφερόμενους αποτελεί η μετονομασία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης σε Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος αντίστοιχα, με Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου: α) Χημικών Μηχανικών και β) Μηχανικών Περιβάλλοντος. Ακόμη, το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών  σε Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Ιδιαίτερη προσοχή θα δώσουν και όσοι ενδιαφέρονται για τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών μιας και στο φετινό μηχανογραφικό δεν θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα τμήματα του:

-ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)

-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

-ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)

Η φετινή σχολική χρονιά θα ολοκληρωθεί με την δημοσίευση των βάσεων στα τέλη του Αυγούστου. Για την ώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τον απολογισμό της χρονιάς αυτής και ακόμη πιο σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για τις φετινές εξετάσεις. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όλοι οι μαθητές που προσπάθησαν και κόπιασαν παρά τις δύσκολες συνθήκες να έχουν καλές επιδόσεις στις εξετάσεις και να επιτύχουν τους στόχους τους. Οι Πανελλαδικές εξετάσεις, είναι οι πρώτες από τις πολλές εξετάσεις που θα κληθούν να δώσουν στη ζωή τους οι αυριανοί υποψήφιοι. Θετική διάθεση, σκληρή δουλειά και πίστη στις δυνάμεις τους είναι τα βασικά συστατικά που θα χρειαστούν για να διεκδικούν το μέλλον που επιθυμούν.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: