Παράταση Λήξης της Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Υποψήφιων Ωφελουμένων Προγραμμάτων Κατάρτισης στην ΠΕ Χαλκιδικής

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. έχει αναλάβει την υλοποίηση της πράξης :
«Υποστήριξη ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην ΠΕ Χαλκιδικής», στο πλαίσιο του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία».
Στα πλαίσια αυτής, έχει ανακοινώσει την έναρξη του προγράμματος «Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κατάρτιση, Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων και Δεξιοτήτων», το οποίο απευθύνεται σε 175 εργαζόμενους που κατοικούν στο Νομό Χαλκιδικής και απασχολούνται σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα της ΠΕ Χαλκιδικής, οι οποίοι θα καταρτιστούν στις εξής ειδικότητες:
α. Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικού Εμπορίου με Πιστοποίηση,
β. Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης με Πιστοποίηση,
γ. Τεχνικές Πωλήσεων με Πιστοποίηση,
δ. Πωλητής Λιανικής με Πιστοποίηση.
Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Με το παρόν Δελτίο Τύπου ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η λήξη της προθεσμίας αποστολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων έως την Παρασκευή, 10/09/2021 και ώρα 14:00.

Για να δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση επισκεφτείτε το site: www.anetxa.gr

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: