Αυτοψία για την καταλληλότητα του κτιρίου του 1ου & 2ου Γυμνασίου Λαγκαδά πραγματοποιήθηκε με εντολή του Δημάρχου Λαγκαδά, Ιωάννη Ταχματζίδη.

Είναι γνωστό ότι στο κτιριακό συγκρότημα όπου στεγάζεται το 1ο και το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά από τον Οκτώβριο του 2013 είχαν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα και ζητήματα καταλληλότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων που ελλόχευαν κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού (υπάρχει σχετική αλληλογραφία) .

Η σημερινή δημοτική αρχή λειτουργώντας πάντα με αίσθημα ευθύνης, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών και εκπαιδευτικών, προχώρησε στην κατασκευή ικριωμάτων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, όπου το πρόβλημα (αποκόλληση σοβάδων, σαθρότητα κολώνων) ήταν πιο έντονο.

Παράλληλα δρομολόγησε την πραγματοποίηση συνολικής μελέτης του κτιριακού συγκροτήματος προκειμένου να επιλεγεί τεχνικά η καλύτερη λύση, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών με τους σύγχρονους όρους δόμησης που επιβάλλει η Ελληνική νομοθεσία.

Με εντολή του Δημάρχου Λαγκαδά Ιωάννη Ταχματζίδη ζητήθηκε η συνδρομή του ειδικού κλιμακίου μηχανικών για την διενέργεια αυτοψίας στο εν λόγω κτιριακό συγκρότημα, προκειμένου να διαπιστωθεί η ασφάλεια και η στατικότητά του.

Το κλιμάκιο των μηχανικών έκρινε ανεπαρκή τη στατικότητα του κτιριακού συγκροτήματος, κρίνοντάς το επικίνδυνο για την ασφάλεια των παιδιών και του διδακτικού προσωπικού ( σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 25/08/2021) .

Για τους παραπάνω λόγους πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία του Δημάρχου, των αρμοδίων Αντιδημάρχων, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και των Διευθυντών του 1ου και 2ου Γυμνασίου Λαγκαδά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται σε ό,τι αφορά τη φοίτηση των παιδιών εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Απάντηση