ΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

• Έως 1,10 ευρώ θα πωλούνταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, όπως τονίζει, υπολείπεται ένα 40νθήμερο για τη διά- θεση πετρελαίου θέρμανσης, είναι δη- λαδή αρκετά μακριά χρονικά, οπότε θα φανεί πού θα πάει το πράγμα, καταρχήν με βάση τις τιμές του πετρελαίου κίνη- σης, απ’ όπου εξαρτώνται πολλά.

Σημειώνεται πως οι τιμές των καυσί- μων, έπειτα από τον διπλασιασμό σχε- δόν των διεθνών τιμών του μαύρου χρυσού έχουν αυξηθεί από 16% ως 20% σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή της αμόλυ- βδης έχει αυξηθεί κατά 16,8% και σή- μερα στον Νομό Χαλκιδικής είναι στα 1,65 ευρώ, ενώ του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκε κατά 20,25% και στην περιο- χή μας η μέση τιμή του είναι αυτή τη στιγμή 1,35 – 1,37 ευρώ.

• Πιο κρύος για όλους προβλέπεται πως θα είναι ο φετινός χειμώνας, όχι μόνο λόγω των καιρικών συνθηκών που θα τον συνοδεύσουν, αλλά και επειδή το «ράλι» αυξήσεων στις τιμές των καυσί- μων απειλεί να αφήσει πολλά νοικοκυ- ριά χωρίς θέρμανση. Με μείωση φόρων !

Οι εποχές που το πετρέλαιο πωλούνταν στα πρατήρια έναντι 70 – 75 λεπτών και οι δεξαμενές γέμιζαν ασφυκτικά έχουν παρέλθει. Η διάθεσή του από τον ερχό- μενο Οκτώβριο θα γίνει με τιμή άνω του ενός ευρώ το λίτρο και η άνοδος αυτή δεν θα πλήξει μόνο τους καταναλωτές αλλά και τους πρατηριούχους, η δου- λειά των οποίων θα μειωθεί σημαντικά και η πελατεία θα συρρικνωθεί. Μόνη λύση η μείωση των φόρων. Τα πράγματα λοιπόν δεν είναι καλά και ειδικά για περιοχές ορεινές όπως ο ορει- νός όγκος της Βόρειας Χαλκιδικής, οι κάτοικοι της οποίας έχουν, λόγω του καιρού, μεγαλύτερες ανάγκες σε θέρ- μανση. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν για να μην εί- ναι ο επικείμενος χειμώνας πιο δύσκο- λος για πολίτες και πρατηριούχους; H λύση είναι μία και δεν είναι άλλη από την μείωση των φόρων στα καύσιμα που είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Ειδικά ο ΦΠΑ, όπως λέει, είναι πολύ μεγάλος (24%) για τα καύσιμα και πρέπει να πέ- σει τουλάχιστον δέκα μονάδες, όπως έγινε και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Άλλος τρόπος για να μειωθούν οι τιμές δεν υπάρχει, εκτός φυσικά και αν πέσει η τιμή στο βαρέλι διεθνώς, κάτι όμως που για το αργό πετρέλαιο δεν φαίνεται στον ορίζοντα, ενώ και το διυλισμένο επίσης εξακολουθεί να ακριβαίνει. Ούτε το περιθώριο κέρδους στους πρατηρι- ούχους μπορεί να μειωθεί γιατί είναι πλέον πολύ περιορισμένο. Άλλωστε οι πρατηριούχοι έχουν πάρει πολλές φο- ρές πάνω τους το βάρος, σήμερα όμως με τόσα έξοδα και υποχρεώσεις, δεν μπορούν να το αναλάβουν ξανά.

Η Κυβέρνηση πρέπει λοιπόν να σκύψει σοβαρά πάνω στο ζήτημα και να δει πώς θα το αντιμετωπίσει. Η πρωτοβουλία λοιπόν ανήκει στην Κυβέρνηση, όχι μόνο όσον αφορά στους δασμούς που βαρύνουν τα καύσι- μα, αλλά και στα ποσά που θα χορηγή- σει τη νέα περίοδο για επίδομα θέρμαν- σης, τα οποία πρέπει να αυξηθούν.

Το μόνο που ευχόμαστε είναι να μην αυξηθεί άλλο η τιμή του αργού πετρε- λαίου γιατί, σε διαφορετική περίπτωση, ο κόσμος φέτος θα κρυώσει.

Μέσα στην πανδημία και την οικονομική κρίση το εισόδημα του καθενός μας έχει μειωθεί πολύ, οπότε όλες οι αυξήσεις που έρ- χονται και ειδικά στο καύσιμο που είναι είδος πρώτης ανάγκης, θα δημιουργή- σουν σοβαρό πρόβλημα, αφού οι πολί- τες δε θα μπορούν να τα βγάλουν πέρα.

Σοβαρό πρόβλημα, θα έχουν και τα πρατήρια μέσα στον χειμώνα καθώς δεν θα υπάρχει κατανάλωση καυσίμου, οπότε θα γίνει δύσκολη η επιβίωση και Ακριβά καύσιμα Σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περασμένη άνοιξη θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης όταν αυτό αρχίσει να διανέμεται μετά τις 15 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον Θανάση Παπαδόπουλο, αν η διάθεσή του ξεκι- νούσε σήμερα, αυτό θα πωλούνταν σε τιμή μεταξύ 1,05 και 1,10 ευρώ το λί- τρο στην περιοχή μας, ενώ στα νησιά θα ήταν λίγο πιο ψηλή, κοντά στα 1,20 των επιχειρήσεων. Τα πρατήρια που πολύς κόσμος κατηγο- ρεί για τις αυξήσεις δεν ανεβάζουν τις τιμές των καυσίμων εξ ιδίας πρωτοβου- λίας, αλλά όταν λαμβάνουν τα τιμολό- για αγοράς που είναι αυξημένα.

Έτσι λειτουργούν…

«Ο κόσμος θα κρυώσει…»

Ρελάνς Μητσοτάκη με το ́ ́ πρώτο ένσημο

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: