Επεκτείνεται η δυναμικότητα του Βιολογικού της Αμμουλιανής

Με την προμήθεια, ενσωμάτωση και λειτουργια Μονάδας Προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων πρόκειται να ενισχυθεί η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Αμμουλιανή, μετά την ένταξη του σχετικού έργου στο πρόγραμμα «Α.Τρίτσης» από τον Δήμο Αριστοτέλη, με προϋπολογισμό 258.400 €.

Από την εν ισχύ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ΕΕΛ Αμμουλιανής απαιτείται η εγκατάσταση μονάδας βοθρολυμάτων που δεν είχε προχωρήσει με αποτέλεσμα η ΕΕΛ να δέχεται μόνο τα αστικά λύματα της Αμμουλιανής ενώ δεν υπάρχει ο κατάλληλος ΗΛΜ εξοπλισμός για την προεπεξεργασία των βοθρολυμάτων, η μεταφορά των οποίων εκτός νησιού είναι μια επίπονη και κοστοβόρα διαδικασία.

Με την προμήθεια και εγκατάσταση της νέας μονάδας, τα βοθρολύματα θα εισέρχονται στη διάταξη της λιθοπαγίδας, όπου θα κατακρατούνται τα ογκώδη στερεά και οι πέτρες. Τα βοθρολύματα στην συνέχεια θα οδηγούνται βαρυτικά στην compact μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων. Τα στραγγίδια από την διάταξη της λιθοπαγίδας θα οδηγούνται και αυτά βαρυτικά στο κανάλι της compact μονάδας προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων, ενω μετά την έξοδο τους θα οδηγούνται βαρυτικά σε φρεάτιο-αντλιοστάσιο και στην συνέχεια καταθλιπτικά στην είσοδο της ΕΕΛ για περαιτέρω επεξεργασία.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, σημείωσε: «Προχωρούν υποδομές που εξοικονομούν πόρους και χρόνο, για τους κατοίκους της Αμμουλιανής και για τον Δήμο Αριστοτέλη, δίνοντας λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, που συνδέεται άμεσα και με την ποιότητα ζωής. Είναι ένα ακόμα έργο για την καθημερινότητα που όμως υποστηρίζει και την τουριστική ανάπτυξη.»

Απάντηση