ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Καλούνται οι Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Αριστοτέλη να υποβάλλουν αίτηση προς τον Δήμο έως 20 Οκτωβρίου 2021 για την επιχορήγησή τους για συγκεκριμένες Αθλητικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών. Λειτουργικές ανάγκες των συλλόγων δεν δύναται εκ του νόμου να επιχορηγηθούν.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23723 50121

Απάντηση