Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Εκπαιδευτικών Μονάδων του Δήμου Κασσάνδρας, την Παρασκευή 15-10-2021

✔Αναστέλλουμε την λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων, όλων των Εκπαιδευτικών
Βαθμίδων του Δήμου Κασσάνδρας, την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021
Συγκεκριμένα των παρακάτω εκπαιδευτικών δομών:
1. Παιδικοί Σταθμοί
2. Νηπιαγωγεία
3. Δημοτικά Σχολεία
4. Γυμνάσια
5. Λύκεια

Η Δήμαρχος Κασσάνδρας

Αναστασία Χαλκιά

Απάντηση