Απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων

Η Ένωση Α.Σ. Χαλκιδικής ενημερώνει όλους τους κατόχους αιγοπροβάτων και χοίρων ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει να προβούν στην υποχρεωτική ετήσια απογραφή των εκμεταλλεύσεων τους για το 2021. -Αιγοπρόβατα χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου -Χοίροι χρονικό διάστημα από 1 Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

Διευκρινίζεται ότι υποχρέωση απογραφής έχουν και όσοι έχουν μηδενικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου.

Οι κτηνοτρόφοι που είναι στο Μετρο11 “Βιολογικές καλλιέργειες” και στο Μέτρο 10 “Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων” πρέπει να ολοκληρώσουν την ετήσια απογραφή έως 15/11/2021 και να προσκομίσουν το χειρόγραφο μητρώο στον ΟΠΕΚΕΠΕ έως τις 17/11/2021

Απάντηση