Διαδικτυακή Επίσκεψη Εργασίας στο Δήμο Αριστοτέλη-Καλές Πρακτικές ανάπτυξης βιώσιμου τουρισμού

Η παρουσίαση Καλών Πρακτικών βιώσιμου τουρισμού στο Δήμο Αριστοτέλη, αποτέλεσε το θέμα της διαδικτυακής επίσκεψης εργασίας στο πλαίσιο του έργου Interreg Europe PROSPERA, που πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: στις 7 & 22 Οκτωβρίου και 3 Νοεμβρίου 2021. Την επίσκεψη εργασίας διοργάνωσε ο ο Δήμος Αριστοτέλη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας για τη Γεωργία, Αλιεία και Διατροφή της Φλάνδρας του Βελγίου (ILVO). Συμμετείχαν εκπρόσωποι και τοπικοί φορείς και των επτά (7) εταίρων του έργου.

Η γαστρονομία και οι δραστηριότητες στη φύση αποτελούν βασικά στοιχεία για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη στο Δήμο Αριστοτέλη. Ο φυσικός  πλούτος της περιοχής, μαζί με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία γύρω από τον φιλόσοφο Αριστοτέλη, έχουν αποτελέσει τις βάσεις  για τη δημιουργία ενός τουριστικού προϊόντος στην περιοχή που δεν σχετίζεται αποκλειστικά στον μαζικό τουρισμό και στο μοντέλο τουρισμού ήλιου-θαλάσσης.

Ο Δήμος Αριστοτέλη, μέσα από αυτή τη διαδικτυακή επίσκεψη εργασίας, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη φύση και απευθύνονται σε τουρίστες, όπως αυτές στο Άλσος Αριστοτέλη, καθώς και τις  περιπατητικές θεματικές διαδρομές που  έχουν αναπτυχθεί στο Δήμο. «Το Άλσος Αριστοτέλη είναι η αφετηρία 12 πολιτιστικών και φυσικών διαδρομών και ένας τόπος όπου πραγματοποιούνται πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες στη φύση, με στόχο την ενίσχυση της σχέσης των ανθρώπων με τη φύση και την προώθηση της αριστοτελικής φιλοσοφίας και παιδείας», δήλωσε η κ. Μαριλένα Ζαμάνη, δημοτική σύμβουλος. και εκπρόσωπος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη. Μια άλλη καλή πρακτική που παρουσιάστηκε αφορούσε στις 12 διαδρομές πεζοπορίας και ποδηλασίας που αναπτύχθηκαν πρόσφατα για την προώθηση του βιώσιμου και εναλλακτικού τουρισμού στο Δήμο Αριστοτέλη. «Στόχος πίσω από αυτή την πρωτοβουλία είναι οι επισκέπτες του Αριστοτέλη να εξερευνήσουν τουριστικές δραστηριότητες στο Δήμο πέραν αυτών που σχετίζονται με τη θάλασσα και τις παραλίες. Η προστασία της φυσικής κληρονομιάς, η αύξηση της ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά ζητήματα και η γνωριμία  με  την τοπική χλωρίδα και πανίδα είναι επίσης μεταξύ των στόχων που τίθενται στην τουριστική στρατηγική μας», πρόσθεσε ο αντιδήμαρχος του Δήμου κ. Νικόλαος Αυγερινός.

Το πρόγραμμα KOUZINA, ωστόσο, ήταν αυτό που ενθουσίασε ιδιαίτερα στους συμμετέχοντες της Επίσκεψης Εργασίας, ιδιαίτερα λόγω της μεγάλης κλίμακας της διοργάνωσης  και της συμμετοχής εθελοντών. «Περισσότεροι από 1000 εθελοντές συμμετέχουν για να υλοποιηθεί η εκδήλωση, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εθελοντές από τους τοπικούς γυναικείους συνεταιρισμούς, εστιατόρια, πολιτιστικούς συλλόγους, καθώς και από το σύνολο της κοινότητας συμμβάλουν με  το δικό τους τρόπο στην διοργάνωση, βοηθώντας στις προετοιμασίες, ετοιμάζοντας τοπικά πιάτα, παρουσιάζοντας τα τοπικά προϊόντα τους και μοιράζοντας την εμπειρία τους στην τοπική γαστρονομία», είπε η κα Μαρία Παππά, Υπεύθυνη Μάκετινγκ και Επικοινωνίας του Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης προ του Αθω Περιοχής.

Ο Δήμος Αριστοτέλη, με στόχο τη δημιουργία μιας ξεχωριστής εμπειρίας στους συμμετέχοντες της Επισκεψης Εργσαίς, σε συνεργασία  με το γυναικείο συναιτερισμό «Βαρβάρα», διοργάνωσε διαδικτυακό μάθημα μαγειρικής και παράλληλη συζήτηση με γυναίκες του Συλλόγου. Τοπικά προϊόντα αστάλησαν στους συμμετέχοντες που είχαν την ευκαιρία να μαγειρέψουν ένα  τοπικό πιάτο, σε αυτή τη διαδικτυακή συνεδρία μαγειρικής. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες συζήτησαν σχετικά με τον ρόλο των γυναικείων συνεταιρισμών στην ανάπτυξη και προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού και στη διατήρηση των παραδόσεων. «Οι επισκέπτες μπορούν να γευτούν, να δημιουργήσουν και να εξερευνήσουν τη γαστρονομική παράδοση της περιοχής του Δήμου Αριστοτέλη. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε δημιουργικές εμπειρίες που θα κάνουν τους επισκέπτες να μας επισκεφθούν ξανά», είπε η Ζαχαρούλα Ζήκα.

Η τριήμερη μελέτη εργασίας του Δήμου Αριστοτέλη στο πλαίσιο του έργου Interreg PROSPERA, ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τον Δήμο να προωθήσει τις δραστηριότητές του στον αειφόρο τουρισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος της ήταν οι εταίροι του έργου να εμπνευστούν και να μεταφέρουν τις καλές πρακτικές του Αριστοτέλη στις χώρες τους. Μέσω αυτής της διαδικτυακής επίσκεψης, ο Δήμος Αριστοτέλη κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των εταίρων και να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τις καλές πρακτικές, τα μέσα επιτυχίας, τις δυσκολίες, τους εμπλεκόμενους φορείς και τους απαραίτητους πόρους χρηματοδότησης.

Η Επίσκεψη Εργασίας του  Δήμου Αριστοτέλη ήταν η τελευταία από τις επισκέψεις που διοργανώθηκαν στο πλαίσο του έργου PROSPERA. Το επόμενο βήμα είναι οι εταίροι να χρησιμοποιήσουν  την εμπειρία που αποκόμησαν από τις τέσσερις (4) επισκέψεις του έργου και να αναπτύξουν Σχέδια Δράσης για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, βάσει τον αποτελεσμάτων του έργου, έως τα τέλη Ιουλίου 2022.

Ο γενικός στόχος του έργου PROSPERA είναι να βελτιώσει τις περιφερειακές πολιτικές για την προστασία και την προώθηση της φυσικής κληρονομιάς μεσω τη προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης σε περιοχές που απειλούνται από αστική εξάπλωση, και με απώτερο στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας, τη μείωση της υποβάθμισης του εδάφους και την περαιτέρω υποβάθμιση των φυσικών πόρων, ώστε να ευνοηθεί η περιφερειακή ελκυστικότητα και οι τοπικές οικονομίες.

Το Πρόγραμμα Interreg Europe

Η ΕΕ δίνει μεγάλη έμφαση στο να ανοίξει το δρόμο για τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους – βοηθώντας τες να αξιοποιήσουν τις εγγενείς δυνάμεις τους αξιοποιώντας παράλληλα ευκαιρίες που προσφέρουν δυνατότητες οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου.

Το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας Interreg Europe βοηθά τις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη να αναπτύξουν και να προσφέρουν καλύτερες πολιτικές ανάπτυξης. Με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος και ευκαιριών για κοινές λύσεις, ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι κρατικές επενδύσεις, οι προσπάθειες καινοτομίας και εφαρμογής οδηγούν σε ολοκληρωμένο και βιώσιμο αντίκτυπο για τους ανθρώπους και τον τόπο.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Interreg Europe προσφέρει ευκαιρίες στις περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές σε όλη την Ευρώπη να ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες σχετικά με τη δημόσια πολιτική στην πράξη, βελτιώνοντας επομένως στρατηγικές για τους πολίτες και τις κοινότητές τους.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την περίοδο 2014-2020, χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα Interreg Europe με 359 εκατομμύρια ευρώ.

PROSPERA_Press_Release_Study_Visit_Aristotelis_GR

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: