Πρόσληψη ενός ατόμου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «Αρχαιολογικές Εργασίες» του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Τ.Κ. Διονυσίου και Τ.Κ. Πορταριάς του Δήμου Νέας Προποντίδας Π.Ε. Χαλκιδικής», για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1) θέση

Αιτήσεις: 18/11 – 24/11/21.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: