Το ΠΡΩΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ στη Χαλκιδική δημιουργείται στο ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ.

Το «Πράσινο Σημείο» που -μεταξύ άλλων- θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των κατοίκων, θα είναι μια πρότυπη περιβαλλοντική υποδομή, που θα κατασκευαστεί στην περιοχή «Σταυρί βερυκοκιάς» σε έκταση 7 στρεμμάτων και θα έχει αποθηκευτική ικανότητα 100 τόνων μηνιαίως.

Εκεί, οι πολίτες θα αποθέτουν στους ανάλογους οργανωμένους και ασφαλείς χώρους ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά, όπως ογκώδη υλικά, πράσινα απόβλητα (κλαδιά και κορμούς), ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, χαρτί και χαρτόνι, καθώς και βρώσιμα λίπη και έλαια αλλά και μελάνια εκτυπωτή, μικρές ηλεκτρικές συσκευές, απλούς λαμπτήρες και λαμπτήρες φθορισμού, κεριά, μπαταρίες, βιβλία, CD, ανάμικτες συσκευασίες, ρούχα, υφάσματα και παπούτσια.
Στη συνέχεια και σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ θα προωθεί τα υλικά αυτά για ανακύκλωση ή και για επαναχρησιμοποίηση υλικών, όπως βιβλία, πιάτα, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ποδήλατα, παιχνίδια.
Θα πραγματοποιηθούν επίσης δράσεις δημοσιότητας, εκπαίδευσης και πληροφόρησης του κοινού.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων,επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (1.380.745) και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές, Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» της Π.Κ.Μ.
Το Πράσινο Σημείο αποτελεί τη ναυαρχίδα του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Πολυγύρου κι έναν από τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου μας για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του Δήμου , σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής καθώς και της αποδοτικότερης διαχείρισης των πόρων.
Συνεχίζουμε…

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: