Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ώστε να μη νιώθει..”Κανένας Μόνος”.


Αφήνουμε ότι μπορούμε στα καλάθια του Δήμου, για να βοηθήσουμε περισσότερο τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται και συγκέντρωση παλιών αλλά λειτουργικών παιχνιδιών, τα οποία «θα ζωντανέψουν» ξανά.


Πρόκειται για μια δράση με στόχο την προβολή της έννοιας της επανάχρησης και της έννοιας της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.
Παιχνίδια που θεωρούσαμε άχρηστα πλέον μπορούν να αποκτήσουν νέα χρησιμότητα. Όλα αυτά, που κάποια στιγμή θα κατέληγαν στα σκουπίδια επιβαρύνοντας το φυσικό περιβάλλον, μπορούν να έχουν μια νέα ζωή και να δώσουν χαρά σε πολλά παιδιά.


Ελπίζουμε η πρωτοβουλία μας αυτή να γίνει αποδεκτή και να τη στηρίξουμε όλοι, με σκοπό να κάνουμε τον τόπο μας πιο ανθρώπινο.
Όλα τα μπορούμε.. Μαζί όμως.


Συνεχίζουμε…

Απάντηση