Επιχορήγηση για ένα νέο ξενοδοχείο στην Χαλκιδική

Εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές η επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για ένα νέο ξενοδοχείο στη Χαλκιδική.

Αναλυτικά, το υπουργείο εσωτερικών ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΝΕΑ ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ SA, που αναφέρεται στην δημιουργία ξενοδοχείου 4 αστέρων με δυναμικότητα 150 κλινών στη Χαλκιδική, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 5.600.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 5.600.000 ευρώ.

Απάντηση