Χαλκιδική: Σύμβαση για συντήρηση του οδικού δικτύου – Έργο 1,2 εκατ. ευρώ

Υπογράφηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Ιωάννη Γιώργο, στο γραφείο του στο Διοικητήριο Πολυγύρου, η σύμβαση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΧ», προϋπολογισμού 1.200.000,00 Ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών, οι οποίες  θα εκτελούνται επί του οδοστρώματος της οδού, εκατέρωθεν επί των τεχνικών και των ερεισμάτων της οδού, επί των διαχωριστικών νησίδων, σε κόμβους, σε κάθετες οδούς διασύνδεσης και γενικά σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να αποκαθίσταται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων.

Σκοπός του έργου είναι η άμεση αποκατάσταση των βλαβών που προκύπτουν στο οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε μόνιμη βάση η ασφάλεια τόσο των πολιτών όσο και των επισκεπτών του Νομού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής σε δήλωσή του τόνισε τα εξής: “Σήμερα υπογράψαμε ακόμη μία σύμβαση για τη συντήρηση και την άμεση αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής, αρμοδιότητάς μας. Συνεχίζουμε το έργο μας με στόχο  να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλέστερη διέλευση των οχημάτων στο Νομό μας».

Απάντηση