Αποκλεισμός της Εθνικής Οδού 16 Θεσσαλονίκης –Γαλάτιστας- Αρναίας- Παλαιοχωρίου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ανακατασκευή τεσσάρων τεχνικών

 Σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού 16 Θεσσαλονίκης –Γαλάτιστας- Αρναίας – Πολυγύρου για την ανακατασκευή τεσσάρων τεχνικών θα προχωρήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τετάρτη 2 Μαρτίου έως και το Σάββατο 16 Απριλίου 2022.

          Πιο αναλυτικά, η υπηρεσία θα προχωρήσει σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού 16 Θεσσαλονίκης- Γαλάτιστας – Αρναίας- Παλαιοχωρίου, στο τμήμα από τη Χ.Θ. 48+000 έως και τη Χ.Θ. 52+000, στην έξοδο του Αγίου Προδρόμου προς την Αρναία, για την ανακατασκευή τεσσάρων τεχνικών.

          Η ανακατασκευή των τεσσάρων τεχνικών θα γίνεται ταυτόχρονα και η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται σε υφιστάμενες οδούς, μέσω κατάλληλης σήμανσης, σύμφωνα με την Απόφαση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης (υπ’αρ. 2501/34/423- γ’/16.02.2022 – ΑΔΑ : Ω58Γ46ΜΤΛΒ-ΙΝ3) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής.

          Ο αποκλεισμός της οδού  θα ξεκινήσει την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 και θα διαρκέσει έως και το Σάββατο 16 Απριλίου 2022.

         Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου και το Τμήμα Τροχαίας Αρναίας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Απάντηση