Αποκατάσταση και συντήρηση οδικού δικτύου Παραλιακού μετώπου Πολυχρόνου και Πευκοχωρίου Δήμου Κασσάνδρας

Πίστωση 396.000 ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών για την υλοποίηση του Έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση οδικού δικτύου Παραλιακού μετώπου Πολυχρόνου και Πευκοχωρίου Δήμου Κασσάνδρας».

Το ποσό θα καλύψει δαπάνες αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου, χωρίς να επιβαρύνει τον αρχικό του προϋπολογισμό και προκειμένου να αποκατασταθεί το υπόψιν οδικό δίκτυο και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια των κατοίκων και επισκεπτών του δήμου Κασσάνδρας.

Απάντηση