Πώς θα κερδίσετε έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ – Ολόκληρη η λίστα με τις «χρυσές» αποδείξεις

Καθορίστηκε και επισημοποιήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών η λίστα με τα επαγγέλματα που δίνουν έξτρα έκπτωση φόρου έως και 2.200 ευρώ για τις e-αποδείξεις. Τη συγκεκριμένη φοροαπαλλαγή θα την «κερδίζουν» εκείνοι οι πολίτες που θα κάνουν ηλεκτρονικά –είτε μέσω POS ή μέσω webbanking- τις συναλλαγές τους με τις ομάδες επαγγελματιών οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Αναδρομικά από τον περασμένο Ιανουάριο και έως το 2025, το 30% των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν ή πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς τους εν λόγω επαγγελματικούς κλάδους θα εκπίπτουν από τοφορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων, ενώ ιατρικά έξοδα τα οποία θα εξοφλούνται με τον ίδιο τρόπο θα μετρούν διπλά στον υπολογισμό του ορίου 30% του εισοδήματος.

Τι έκπτωση φόρου κερδίζουν οι πολίτες με τις «χρυσές» αποδείξεις

Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες έχουν ενταχθεί στην λίστα γιατί θεωρείται πως βρίσκονται ψηλά σε ποσοστά φοροδιαφυγής και είναι αυτές που με βάση τα στοιχεία χρησιμοποιούν ελάχιστα έως καθόλου μηχανήματα POS στις συναλλαγές τους με τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, γιατροί, δικηγόροι, υπηρεσίες επισκευής ακινήτων, κομμωτήρια, και ψυχαγωγία αποφεύγουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία από την 1-1-2022 οι φορολογούμενοι που θα λαμβάνουν e-αποδείξεις από κλάδους με ροπή στη φοροδιαφυγή θα έχουν έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα που ανέρχεται στο 30% της πραγματοποιούμενης δαπάνης.

Το 30% των ποσών που θα έχει πληρώσει ο φορολογούμενος ετησίως με ηλεκτρονικό χρήμα για αγορές αγαθών ή αμοιβές παροχής υπηρεσιών στις εν λόγω κατηγορίες επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών θα αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημά του και κατ’ επέκταση θα μειώνεται ο τελικός φόρος.

Ηλεκτρονικές αποδείξεις από ιατρικές υπηρεσίες θα «μετρούν» εις διπλούν για την κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος.

Έτσι, σύμφωνα με την απόφαση:

1. Στη λίστα των επαγγελματικών κλάδων που οι ηλεκτρονικές αποδείξεις θα δίνουν έξτρα έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ στους φορολογουμένους περιλαμβάνονται: υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ελαιοχρωματιστές, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, ψυκτικοί, γραφεία τελετών, υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και νοσηλείας, υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης, παιδικής φροντίδας, λιμουζίνες και ταξί, καθαριστήρια, υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών αναψυχής, υπηρεσίες συμβουλευτικής, φωτογράφοι, οικοδομικές εργασίες καθώς και γυμναστήρια και σχολές χορού.

2. Τα ετήσια έξοδα που πραγματοποιεί κάθε φυσικό πρόσωπο για επισκέψεις σε γιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς και κτηνιάτρους καθώς και για εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και για άλλες υπηρεσίες ιατρικού χαρακτήρα, πλην της αγοράς φαρμάκων και της νοσηλείας σε νοσοκομεία, θα “μετρούν” εις διπλούν για την κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες. Στην διάταξη τονίζεται ότι για τα φορολογικά έτη 2022 και έως το 2025, ορισμένες υποκατηγορίες δαπανών στον τομέα της υγείας για τις οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Όλα τα επαγγέλματα με τις «χρυσές» αποδείξεις

Η απόφαση που περιλαμβάνει ολόκληρη την λίστα των επαγγελμάτων με τις «χρυσές» αποδείξεις προβλέπει τα εξής:

Οι υποκατηγορίες δαπανών της Ομάδας 6 (Υγεία) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) της ΕΛ.ΣΤΑΤ., υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών είναι οι ακόλουθες:

 • COICOP5 ταξινόμησηΕίδη – Υποομάδες – Ομάδες ΔΤΚ
 • 0621ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • 0622ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • 06239ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη δαπάνες των δικαιούχων προς επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) που φέρουν, τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant CategoryCodes – MCC):

 • Κατηγορία ΕμπόρουΠεριγραφή δραστηριότητας
 • 8011Ιατροί
 • 8021Οδοντίατροι, Ορθοδοντικοί
 • 8031Οστεοπαθητικοί
 • 8041Χειροπράκτες
 • 8041Οφθαλμίατροι
 • 8049Χειροποδιστές, Ποδολόγοι
 • 8099Ιατρικές Υπηρεσίες

Ως δαπάνες λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, για τις οποίες, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, ορίζονται οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες υποομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

 • COICOP5 ταξινόμησηΕίδη – Υποομάδες – Ομάδες ΔΤΚ
 • 0432ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
 • 05621ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • 05622ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 • 0562ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 • 07322ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ
 • 0935ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • 09412ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 • 09425ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • 1211ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
 • 12401ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
 • COICOP5 ταξινόμησηΕίδη – Υποομάδες – Ομάδες ΔΤΚ
 • 12402ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
 • 12403ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • 12702ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εξαιρούνται οι λογιστικές υπηρεσίες)
 • 12703ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ

Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου και περιορίζεται μέχρι και το ύψος του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως συνολικά για τα ως άνω εισοδήματα. Οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο και δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης.

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη δαπάνες των δικαιούχων προς επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες) που φέρουν, τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant CategoryCodes – MCC):

 • Κατηγορία ΕμπόρουΠεριγραφή δραστηριότητας
 • 0742Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
 • 1711Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης
 • 1731Εργασίες ηλεκτρολόγου
 • 1740Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων κ.τ.λ.
 • 1750Εργασίες ξυλουργού
 • 1761Εργασίας τοποθεσίας στέγης και παραθύρων, λαμαρίνας κ.τ.λ.
 • 1771Εργασίες σκυροδέματος
 • 4121Υπηρεσίες ταξί
 • 7230Κουρεία, κομμωτήρια και καταστήματα ομορφιάς
 • 7261Υπηρεσίες κηδειών
 • 7297Υπηρεσίες μασάζ
 • 7298Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας
 • 7349Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες
 • 7395Ανάπτυξη φωτογραφιών
 • 7911Σχολές χορού
 • 7997Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου με συνδρομή
 • 7999Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου
 • 8050Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)
 • 8111Νομικές υπηρεσίες
 • 8351Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών


Ειδικά για τις δαπάνες που αφορούν στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει τύχει εφαρμογής, μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013.

Απάντηση