Ελληνικός Χρυσός: Οι προπαρασκευαστικές εργασίες στις Σκουριές

H εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ενημερώνει για προπαρασκευαστικές εργασίες που γίνονται αυτό το διάστημα στις Σκουριές, εν αναμονή της οριστικής εξασφάλισης χρηματοδότησης και της έναρξης συνολικής ανάπτυξης του έργου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση οι εργασίες είχαν ανακοινωθεί τον περασμένο Οκτώβριο και η εταιρεία προχωράει σε αυτές με δικά της κεφάλαια

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Ελληνικός Χρυσός, παραθέτοντας μάλιστα και σχετικό βίντεο, σηκώνονται 3 μεταλλικά κτίρια 7.000 τμ, τα οποία θα στεγάσουν τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου εμπλουτισμού που παραμένει εκτεθειμένος από το 2018 όταν και σταμάτησαν οι εργασίες.

«Η αξία αυτού του βίντεο είναι σημαντική για εμάς, κυρίως γιατί αποτυπώνει τη δέσμευσή μας να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε την επένδυση, ενώ ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι συζητήσεις για τη χρηματοδότηση του έργου και αναμένουμε την έγκριση της νέας ΜΠΕ, τα οποία απαιτούνται για τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης», αναφέρεται και προστίθεται ότι «για το έργο πάντως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον καθώς έχει υψηλό συντελεστή απόδοσης (19%) και θα επανέλθουμε με νεότερα μόλις υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο».

Η εταιρεία παρέχει πληροφορίες για τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και συγκεκριμένα, όπως αναφέρει: πρόκειται για προπαρασκευαστικές εργασίες και όχι την έναρξη της πλήρους κατασκευής του μεταλλείου.
Επίσης, σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, είναι οι πρώτες εργασίες που γίνονται μετά από το 2018 όταν οι εργασίες διακόπηκαν λόγω των γνωστών καθυστερήσεων, αφήνοντας εξοπλισμό εκατομμυρίων εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες, λέει η Ελληνικός Χρυσός, ξεκίνησαν το Δεκέμβριο, έχουν ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ (πρόοδος 50%) και σύμφωνα με το πλάνο θα έχουν ολοκληρωθεί στα τέλη του καλοκαιριού.

«Υπενθυμίζεται ότι η πλήρης ανάπτυξη του μεταλλείου θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων για την χρηματοδότηση και την έγκριση της νέας ΜΠΕ που κατατέθηκε τον Δεκέμβριο 2021. Οι συζητήσεις για τη χρηματοδότηση του συνολικού έργου συνεχίζονται και εξετάζονται συνεργασίες με ευρωπαϊκές και ελληνικές τράπεζες. Η Ελληνικός Χρυσός παραμένει δεσμευμένη στην ανάπτυξη της επένδυσης που θα ξεκλειδώσει πολλαπλά οφέλη για την οικονομία, την τοπική κοινωνία και την ανάπτυξη καθώς στην πλήρη τους δυναμική, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας θα τοποθετήσουν τη χώρα ανάμεσα στις μεγαλύτερες παραγωγούς χρυσού και χαλκού στην Ευρώπη», αναφέρεται στην ενημέρωση και προστίθεται ότι «το τελευταίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην τρέχουσα συγκυρία και στην ανάγκη για την ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής παραγωγής σε κρίσιμες πρώτες ύλες για τη βιομηχανία. Τόσο ο χρυσός όσο και ο χαλκός έχουν βρίσκουν χιλιάδες εφαρμογές στη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγή, με τον δεύτερο να θεωρείται ένα από τα μέταλλα της βιώσιμης ανάπτυξης λόγω της χρήσης του στις ΑΠΕ, την ηλεκτροκίνηση κ.α.».

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, το μεταλλείο των Σκουριών θα είναι πλήρως ψηφιακό, θα ενσωματώνει πρακτικές παγκοσμίου επίπεδου σε ζητήματα τεχνολογίας, έρευνας & εξόρυξης, ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει η εταιρία, «ο σχεδιασμός του μεταλλείου, όπως αποτυπώθηκε στο νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός, αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της υιοθέτησης των πλέον πρόσφατων Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών και μειώνει το συνολικό αποτύπωμα του έργου μέσα από επενδύσεις και καινοτόμο σχεδιασμό που περιλαμβάνει:

Σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου με την εφαρμογή της τεχνολογίας ξηρής απόθεσης, της πλέον σύγχρονης και ασφαλούς μεθόδου στον μεταλλευτικό κλάδο για τη διαχείριση και αποθήκευση μεταλλευτικών καταλοίπων, που μειώνει τους αρχικά προβλεπόμενους χώρους απόθεσης από δύο σε έναν. Ανακύκλωση των μεταλλευτικών καταλοίπων και επαναχρησιμοποίησή τους για την πλήρωση του ορύγματος και των στοών με σύγχρονες μεθόδους (λιθογόμωση πάστας) βασισμένες στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Αποκατάσταση του τοπίου ταυτόχρονα με την εξόρυξη για ταχύτερη επαναφορά του τοπίου στη φυσική του κατάσταση ώστε κατά την ολοκλήρωση της μεταλλευτικής περιόδου να παραδοθεί ο χώρος προς χρήση από την τοπική κοινωνία. Νέο, Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων – επένδυση ύψους περί τα 130 εκατ. ευρώ –  που εξασφαλίζει τη μέγιστη προστασία και αποδοτική αξιοποίηση των υδάτων, ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα νερά της περιοχής με προτεραιότητα στην απρόσκοπτη υδροδότηση των γύρω περιοχών».

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης, υποστηρίζει η Ελληνικός Χρυσός και η οριστική επανεκκίνηση του συνόλου της επένδυσης θα ξεκλειδώσει πολλαπλά οφέλη για το κράτος, την κοινωνία και το περιβάλλον, όπως τη δημιουργία 3.000 ποιοτικών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, εκτιμώντας ότι 1.000 νέες θέσεις θα προστεθούν κατά το πρώτο έτος των κατασκευαστικών εργασιών στις Σκουριές, αποτέλεσμα των 1,9 δισ. δολαρίων επιπλέον επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ιδιαίτερα σημαντικό θα είναι και το κοινωνικό αποτύπωμα της επένδυσης, καθώς με βάση την επενδυτική συμφωνία μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και του Ελληνικού Δημοσίου, θα δρομολογηθούν επιπρόσθετες επενδύσεις 70 εκ. ευρώ σε έργα κοινωνικής υπευθυνότητας, πλέον των 25 εκ. ευρώ που έχει ήδη επενδύσει η εταιρεία την τελευταία δεκαετία.

Επιπλέον η εταιρεία επισημαίνει ότι τα Μεταλλεία Κασσάνδρας θα αποτελούν μια συνεχή και σταθερή πηγή εσόδων για το Ελληνικό Κράτος κατά τα επόμενα 25 χρόνια λειτουργίας τους καθώς, όπως αναφέρει, θα προσφέρουν 1,9 δισ. δολάρια επιπλέον κεφαλαιουχικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, εμπροσθοβαρή υλοποίηση επενδύσεων με $1 δισ. την πρώτη 5ετία, €2 δισ. εκτιμώμενα κέρδη για το Ελληνικό Δημόσιο (δικαιώματα εκμετάλλευσης, φόρος εισοδήματος και κοινωνικές εισφορές), €191+ εκ. έσοδα από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης για το κράτος και την τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής – 10% αύξηση στα μεταλλευτικά δικαιώματα και επέκταση της εφαρμογής τους σε όλο το περιεχόμενο των εξορυσσόμενων μετάλλων, €11,3 δισ. αξία εξαγωγών, που θα συμβάλλουν στη μείωση του ελλείμματος στο εθνικό ισοζύγιο πληρωμών, €3,5 δισ. αξία των αγορών αγαθών και υπηρεσιών από Έλληνες προμηθευτές.

Αναφορικά με τις θέσεις εργασίας η εταιρεία τονίζει ότι δημιουργούνται σημαντικά περισσότερες θέσεις εργασίας και διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα, όπως σημειώνει: 3.000 άμεσες θέσεις εργασίας – 1.400 περισσότερες σε σχέση με σήμερα, 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας κατά την πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης, 900 επιπλέον θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, σταθερή και καλά αμειβόμενη απασχόληση για 25+ χρόνια, διαχρονική προτεραιότητα στην απασχόληση των κατοίκων του Δήμου Αριστοτέλη.

Σύμφωνα πάντα με την Ελληνικός Χρυσός, υλοποιούνται εμβληματικά αναπτυξιακά έργα που θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για την τοπική κοινωνία.
Ειδικότερα αναφέρει €70 εκ. για εμβληματικές επενδύσεις στον Δήμο Αριστοτέλη, έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, εμπροσθοβαρής σχεδιασμός σύμφωνα με τον οποίο τα €13 εκ. θα αποδοθούν εντός των πρώτων 5 ετών, εκσυγχρονισμός του λιμένα του Στρατωνίου, ο οποίος θα είναι σε θέση να υποστηρίξει νέες χρήσεις (τουριστικές, μεταφορικές κλπ.) μετά το τέλος της μεταλλευτικής περιόδου, ενίσχυση των τοπικών συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και επαγγελματιών, στο πλαίσιο των €3,5 δισ. που θα διοχετευθούν σε προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από Έλληνες προμηθευτές, ενώ, όπως λέει, μετά το πέρας της εκμετάλλευσης, η αποκατεστημένη γη θα αποδοθεί στις τοπικές κοινότητες για νέες χρήσεις (π.χ. γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία κ.λπ.).

Ενημερώνοντας για τα νέα έργα σε Σκουριές και Ολυμπιάδα η εταιρεία τονίζει ότι στις Σκουριές αυτά είναι: εργοστάσιο εμπλουτισμού μεταλλεύματος, για την παραγωγή συμπυκνωμάτων χαλκού-χρυσού προς εξαγωγή σε εργοστάσια κατεργασίας, λειτουργία που υιοθετεί τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίας (ΒΔΤ) σε όλες τις πτυχές της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της διαχείρισης μεταλλευτικών καταλοίπων και υδάτων, σημαντική μείωση στο συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο, με εφαρμογή της τεχνολογίας Ξηρής Απόθεσης και την κατασκευή νέων ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων, συνδυασμένη χρήση επιφανειακού ορύγματος και υπόγειου μεταλλείου, πλήρης επαναπλήρωση των ορυγμάτων με χρήση λιθογόμωσης για τη βέλτιστη αποκατάσταση της περιοχής και εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του μεταλλείου τα 20 έτη.

Για την Ολυμπιάδα, πάντα σύμφωνα με την ενημέρωση της Ελληνικός Χρυσός τα νέα έργα αφορούν σε €304 εκ. πρόσθετη κεφαλαιουχική επένδυση για την αναβάθμιση και συντήρηση του μεταλλείου, αναβάθμιση του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού προς αύξηση της δυνατότητας τροφοδοσίας σε 650.000 τόνους/έτος από 400.000 τόνους/έτος, με κατάργηση της κατασκευής νέου εργοστασίου στην περιοχή του Μ. Λάκκου, μείωση της παραγωγής της γ’ φάσης λειτουργίας από 800.000 τόνους/έτος σε 650.000 τόνους/έτος και κατ’ επέκταση παράταση ζωής του μεταλλείου και διατήρηση των θέσεων εργασίας για περισσότερα χρόνια.

Τονίζεται επίσης στην ενημέρωση της εταιρείας ότι όλα τα έργα αναβάθμισης υλοποιούνται εντός των ορίων της υφιστάμενης έκτασης δραστηριοποίησης, γίνεται αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης νερού, εφαρμογή νέας τεχνολογίας (λιθογόμωση πάστας) με χρήση του συνόλου των μεταλλευτικών καταλοίπων για την επαναπλήρωση των υπόγειων στοών μετά την εκμετάλλευση. Κι ακόμη, αναφέρεται μείωση αποθήκευσης τελμάτων και περιορισμός της μεταφοράς αποβλήτων, καθώς επίσης συνεχιζόμενη αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης τελμάτων , ενώ η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του μεταλλείου είναι τα 23 έτη.

Πηγή: https://www.voria.gr/article/ellinikos-chrisos-i-proparaskevastikes-ergasies-stis-skouries?fbclid=IwAR0QDlHcJjms5BJp54tXwSiWF5rZB8e3TtYA40tKFMS1nIhHTeZfcrR5gG8

Πηγή: https://www.voria.gr/article/ellinikos-chrisos-i-proparaskevastikes-ergasies-stis-skouries?fbclid=IwAR0QDlHcJjms5BJp54tXwSiWF5rZB8e3TtYA40tKFMS1nIhHTeZfcrR5gG8

​​​​​

Ελληνικός Χρυσός: Οι προπαρασκευαστικές εργασίες στις Σκουριές

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: