Μασάλια Χαλκιδικης!!
Οι λογαριασμοί τς ΔΕΗ !!


Η Λημουνιά κι η Χάιδου φιλινάδις απού τα νειάτα τς έτχι να παντρευτούν κι να είνι κι στην ίδια γειτονιά. Κάθι μέρα προυί ,απόγιμα τουν καφέ τουν ίπναν παρέα πότι στου ένα του σπίτ’ κι πότι στου άλλου.. Συζητούσαν διάφουρα . Τι πουνίδια έχν,τι φάρμακα παίρν, αλλά σχουλίαζαν κι αυτά που άκουγαν στ’ τηλεόρασ’ κι ότ’ καταλάβιναν.

 • Μαρί Λημουνιά,τι γίνιτι κάθι μέρα…. μα τι είναι αυτά πού ακούμι; Πόλιμους ,ακρίβεια, ,ΔΕΗ, βινζίν’ στα ύψη, λουγαριασμοί,….
  -Τι να σι πώ μαρί Χάιδου….θα μας λουλάν. Πώς μαρί να τα βγάλουμε πέρα; Άντι ιμείς , είμιστι κι τρανιές. Τα παιδιά μας, τα ιγγόνια μας πού έχν τόσις υπουχριώσεις τι θα φκιάσν’; Ικείν’ τν ώρα ήρτι η Μανουλάκς η εγγουνός τς Χάιδους μέσ’ τ’χαρά. Τι παλκάρι μ’ γίνκι κι γιλούν κι τα μουστάκια σ’;
  -Γιαγιά πήρα αυτοκίνητου….
  -Μπράβου!! Χαηρλίδκου!! Να είσι γερός ,αντί κι μι ένα καλό κουρίτσ’.
  -Γιαγιά του αυτουκίνητου είνι πουλύ ουραίου. Είνι κόκκινου ,άνιτου , γρήγουρου, τιτράθυρου, καίει λίγ’ βινζίν’ κι έχ’ κι ηλεκτρικά παράθυρα…
  Πιτάζιτι όρθια η γιαγιά ξιφριγμέν’ κι λιέει:
 • Είσι στα καλά σ’ πιδούδι μ’; Δεν ακούς καλό μ’ τι γένιτι; Η κόσμους δε μπορεί να πληρώσ’ τν ΔΕΗ κι συ αγόρασις αυτουκίνητου μι ηλεκτρικά παράθυρα ; Αυτό κι αν είνι…. να πληρώνς ΔΕΗ κι για τ’ αυτουκίνητου…. σώθκαν τα άλλα τα αυτοκίνητα ….

Με την Υπογραφή του

Στέλιου Μπρούζου

Απάντηση