Τοποθέτηση επιπλέον νέων ποτιστριών, για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων των Ζερβοχωρίων.

Τοποθέτηση επιπλέον νέων ποτιστριών, για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων των Ζερβοχωρίων

. Ενισχύουμε έτσι την άμεση πρόσβαση στο νερό των κοπαδιών ελεύθερης βόσκησης της περιοχής μας!!

Ο Δήμος Πολυγύρου βρίσκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους, κάθε μέρα, για την διευκόλυνση της εργασίας τους, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Κομπόγιαννος.!!

Απάντηση