Κεντρική Μακεδονία: 8 στους 10 θα αγόραζαν ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Το 81% των πολιτών σκέφτεται θετικά την προοπτική αγοράς ενός ηλεκτρικού οχήματος στο εγγύς μέλλον.

Ταυτόχρονα, οι Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας, σε ποσοστό που αγγίζει το 41%, έχουν ξεκινήσει έργα που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την Έκθεση Voltάρω 2021, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία πρόσφατα ολοκληρώθηκε και βασίζονται στην επεξεργασία των απαντήσεων επισκεπτών της ετήσιας διοργάνωσης του Voltάρω (για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στη βιώσιμη αστική μετακίνηση) από το 2017 έως σήμερα, καθώς και των απαντήσεων σε ειδικό ερωτηματολόγιο που προωθήθηκε στους 38 ΟΤΑ της Κεντρικής Μακεδονία.

Η Έκθεση Voltάρω 2021, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας  της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Αντιπεριφέρειας Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό προώθησης συστημάτων ευφυών μεταφορών, ERTICO –ITS Europeμε στόχο την υποστήριξη του τοπικού  οικοσυστήματος, ώστε να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες που αναδεικνύονται στον τομέα της κινητικότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης Voltaro, η πλειονότητα των πολιτών έχει κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό τη σημασία της χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων περιβαλλοντικά, ενώ η  συγκεκριμένη τάση που δείχνει και το βαθμό ευαισθητοποίησης των επισκεπτών του θεσμού θεωρείται  κρίσιμη για την προώθηση νέων και εναλλακτικών μορφών μετακίνησης.

Σε ό,τι αφορά τους 38 Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους  και να διευκρινίσουν τις αναπτυξιακές τους προτεραιότητες, σχετικά με την καινοτομία στον τομέα της κινητικότητας. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει ότι η ανάπτυξη ευφυών συστημάτων έχει την υψηλότερη προτεραιότητα (82%), ενώ η ευαισθητοποίηση των πολιτών (80%), είναι εξίσου σημαντική με τη διαθεσιμότητα πηγών χρηματοδότησης (80%).

Ωστόσο, από τις απαντήσεις των εκπροσώπων των Δήμων φαίνεται ότι απορροφώνται λιγότεροι πόροι από τα προγράμματα της ΕΕ (63%) σε σχέση με τους εθνικούς πόρους (68%).  Ακόμη προκύπτει ότι το 22% των δήμων  δεν έχει συμμετάσχει σε έργο της ΕΕ για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά και ότι οι περισσότεροι δήμοι έχουν μετάσχει μόνο σε ένα την ίδια χρονική περίοδο.

Το ποσοστό των Δήμων με έργα e -κινητικότητας ενταγμένα στο επιχειρησιακά τους σχέδια, αγγίζει το 41%. Από την άλλη πλευρά, το υψηλό ποσοστό του 59% που δεν έχει κινηθεί ακόμη προς αυτή την κατεύθυνση , θα ήταν καλό να στραφεί σε τέτοιου είδους έργα.

Την ίδια ώρα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αναφέρει η έκθεση, είναι από τις πρώτες περιφέρειες της χώρας που «επένδυσε» και συνεχίζει να «επενδύει» στην ηλεκτροκίνηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Απάντηση