Κοινωνικός τουρισμός για 25.000 συνταξιούχους: Βγήκε η απόφαση – Πότε ξεκινάει

ημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση με την οποία ορίζονται οι όροι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους, του e ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ.

Ο αριθμός των δικαιούχων και των ωφελούμενων του προγράμματος ανέρχεται στις 25.000, ενώ το πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες και θα υλοποιηθεί από την 1η Αυγούστου 2022 έως και τις 31 Ιουλίου 2023.

Η Δημόσια Πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – πρώην ΟΑΕΔ) εντός του επόμενου μήνα και σίγουρα θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί αρκετά πριν από την 1η Αυγούστου, όπου αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Στην Δημόσια Πρόσκληση θα καθορίζονται η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των απαιτουμένων δικαιολογητικών, η διαδικασία κατάρτισης των Μητρώων Δικαιούχων-Ωφελουμένων και Παρόχων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά αποπληρωμής των παρόχων καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος.

Η διάρκεια διαμονής

Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων ορίζεται από 1 έως 6 διανυκτερεύσεις για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, πλην:

 • Των νήσων Λέσβου, Χίου, Λέρου, Κω και του νομού Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις
 • Της νήσου Σάμου και των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας του Ν. Ευβοίας, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις

Ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2022-2023 ορίζονται συνταξιούχοι του e ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ που έχουν καταβάλει εισφορά της παρ. 5 του άρθρ. 69 του ν. 3863/2010 κατά τον μήνα που προηγείται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Να σημειωθεί ότι δεν θεωρούνται δικαιούχοι-ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2022-2023 οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος

Τι επιδοτεί το voucher

Η Επιταγή (voucher) Κοινωνικού Τουρισμού ενσωματώνει:

 1. μια συγκεκριμένη οικονομική αξία για τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα και
 2. μια συγκεκριμένη οικονομική αξία για τη συσχετιζόμενη με τη διαμονή σε συγκεκριμένα καταλύματα της περίπτωσης α’ ακτοπλοϊκή μετάβαση – επιστροφή.

Σκοπός της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού είναι η ανταλλαγή της μέσω της ηλεκτρονικής ενεργοποίησής της στην πρώτη περίπτωση με υπηρεσίες διαμονής και στη δεύτερη με υπηρεσίες ακτοπλοϊκής μετακίνησης προς τους δικαιούχους – ωφελουμένους από τους παρόχους του προγράμματος.

Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων του για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα, είναι ανάλογο με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος και ορίζεται ως εξής:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Να σημειωθεί ότι οι τιμές επιδότησης για τα καταλύματα όλων των περιοχών προσαυξάνονται κατά 20% για τις διανυκτερεύσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός του Αυγούστου 2022, πλην των νήσων Σάμου και των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας που οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. 

Οι δικαιούχοι για τη διαμονή τους στα καταλύματα όλης της χώρας πλην όσων βρίσκονται στις νήσους Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο, Κω, στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας του ν. Ευβοίας καθώς και στον νομό Έβρου καταβάλλουν ιδιωτική συμμετοχή που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του παρακάτω πίνακα ανάλογα με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος. Σε περίπτωση υπέρβασης των κατωτέρω ορίων δεν καταβάλλεται επιδότηση για τις επιταγές στις οποίες αυτή σημειώθηκε.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στα καταλύματα των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου, Κω, των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και ΜαντουδίουΛίμνης – Αγ. Άννας του ν. Ευβοίας καθώς και του νομού Έβρου δεν καταβάλλεται ιδιωτική συμμετοχή. 

Πώς θα προκύψουν οι δικαιούχοι

Η μοριοδότηση των δικαιούχων στηρίζεται:

 • στο πραγματικό δηλωθέν εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό κατά περίπτωση – είτε φορολογείται με τις γενικές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε φορολογείται αυτοτελώς – φορολογικού έτους 2020 και έχει ως εξής:
  1. για πραγματικό δηλωθέν εισόδημα έως 10.000,99€: 30 μόρια,
  2. για πραγματικό δηλωθέν εισόδημα από 10.001,00 έως 20.000,99€: 20 μόρια,
  3. για πραγματικό δηλωθέν εισόδημα από 20.001, 0 έως 30.000,99€: 10 μόρια,
 • στον αριθμό των έμμεσα ασφαλισμένων μελών και έχει ως εξής: 10 μόρια για κάθε έμμεσα ασφαλισμένο μέλος.

Μετά τη μοριοδότηση οι δικαιούχοι κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης

Απάντηση