Στη Μάλτα ο Δήμος Αριστοτέλη με πακέτο διακοπών πολιτιστικού και καταδυτικού οινοτουρισμού

Πρόγραμμα επαγγελματικών συναντήσεων υλοποίησε αποστολή του Δήμου Αριστοτέλη στη Βαλέτα της Μάλτας, που συνδέεται πτητικά με τη Θεσσαλονίκη, αποτελώντας στόχο πολλών τουριστικών προορισμών της Μακεδονίας. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, που μέσω του προγράμματος με τίτλο «πράσινα μεσογειακά νησιά στην ίδια γεωγραφική παράλληλο» δικτυώνεται με μεσογειακούς τουριστικούς προορισμούς, ενεργοποιώντας τις κατάλληλες κατά περίπτωση θεματικές προσεγγίσεις.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της στη Μάλτα, η αντιπροσωπεία της Ανατολικής Χαλκιδικής παρουσίασε μια συλλογή πακέτων:

  • Πολιτιστικού και Καταδυτικού οινοτουρισμού,
  • Περιπατητικού τουρισμού,
  • Σχολικού Τουρισμού,

Αυτή παραδόθηκε στους συνομιλητές ως κοστολογημένη πρόταση, δομημένη από ταξιδιωτικό γραφείο συνεργαζόμενο με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Δήμου Αριστοτέλη.

Σημαντική ήταν η συνάντηση με τους υπεύθυνους σχεδιασμού και πωλήσεων του FCM, που αποτελεί τον ισχυρότερο outgoing tour operator της Μάλτας, με το ενδιαφέρον για τον Δήμο Αριστοτέλη ως προορισμό να αποτυπώνεται στον προγραμματισμό επαγγελματικής επίσκεψης των ηγετικών στελεχών του οργανισμού στα μέσα του επόμενου Σεπτεμβρίου.

Επιπρόσθετα, η ελληνική αποστολή παρουσίασε τις τουριστικές ενότητες των «πράσινων μεσογειακών νησιών» στην Ελληνική Πρεσβεία στη Μάλτα. Η αρμόδια υπηρεσία δεσμεύθηκε για τη διοχέτευση πληροφοριών σε εκπροσώπους Τύπου ενισχύοντας την προσπάθεια γαστρονομικής δικτύωσης του Δήμου Αριστοτέλη με το Δήμο της Βαλέτα, και με όχημα το θεσμό KOUZINA.

Ανάλογο ήταν το κλίμα που επικράτησε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των Ελλήνων προς το διευθύνοντα σύμβουλο της BRITANNIA, που  – ως σημαντικός tour operator της χώρας – διακινεί στην Ελλάδα μεμονωμένους επισκέπτες, καθώς και οικογένειες ή μικρές ομάδες φίλων του καταδυτικού οινοτουρισμού και του οινοτουρισμού. Η οινική διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη στον Άθωνα θα αποτελέσει αντικείμενο επαγγελματικής επίσκεψης και εκ μέρους αυτού το οργανισμού, στα μέσα Οκτωβρίου.

«Η διείσδυση στην τουριστική αγορά της Μάλτας, το κατά κεφαλήν εισόδημα της οποίας είναι πραγματικά υηψλό, αποτελεί ξεχωριστή ενότητα του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Αριστοτέλη. Το μικρό, αλλά οικονομικά εύρωστο μεσογειακό κράτος προσεγγίζεται για πρώτη φορά στην τουριστική διαδρομή της Ανατολικής Χαλκιδικής» λέει ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος. «Η Μάλτα αποτελεί την 8η τουριστική αγορά που το 2022 αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο – μετά την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σκανδιναβία, την Ιρλανδία, τη Σκωτία, την Κορσική και το Μαυροβούνιο. Το 2020 και το 2021 προηγήθηκαν αντίστοιχες παρεμβάσεις σε νέο-προτεινόμενες τουριστικές αγορές όπως η Κροατία, η Σλοβενία, η Πολωνία, η Τοσκάνη, η Γαλλία, κλπ., οι οποίες δίνουν τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην τοπική τουριστική κοινότητα. Επιμένουμε στην πρόκληση του “ανοίγματος” νέων αγορών, χωρίς βέβαια να παραμελούμε την ενίσχυση των υφιστάμενων. Στόχος μας είναι να πετύχουμε ισομερή εισροή ταξιδευτών από κάθε ευρωπαϊκή, μεσογειακή και άλλη γωνιά του κόσμου, οικοδομώντας (με την επανάληψη και τη συνέχεια) ένα βιώσιμο και ποιοτικό τουριστικό ‘αύριο’ για ολόκληρο το Δήμο Αριστοτέλη».

Απάντηση