Διοικητικό πρόστιμο για θερμές εργασίες στη Χαλκιδική

Σε έναν άνδρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για θερμές εργασίες σε οικοπεδικό χώρο, στον οικισμό Μεγάλη Παναγία, του δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αρναίας.

Απάντηση