Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γομάτι Χαλκιδικής

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γομάτι Χαλκιδικής την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022

και ώρα 9:00 – 13:00 στο χώρο της Πρόνοιας

Απαραίτητα οι εθελοντές αιμοδότες να έχουν μαζί τους το Α.Μ.Κ.Α.

Πολιτιστικός Σύλλογος Γοματίου

Απάντηση