Λαϊκή βραδιά με τον Βασίλη Μπατή στον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου Στανού Χαλκιδικής.

Λαϊκή βραδιά με τον Βασίλη Μπατή στον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου Στανού Χαλκιδικής.

Πολιτιστικός Σύλλογος Στανού Χαλκιδικής

Απάντηση