«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» 

«Παρά τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης χιλιάδες αγρότες, που αντιμετωπίζουν
καθημερινά προβλήματα λόγω της ακρίβειας των εφοδίων, των υψηλών τιμών των
καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος, δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ επιστροφής ειδικού
φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο ή είδαν στους λογαριασμούς τους  ποσά πολύ
μικρότερα των αναμενομένων.
Δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ παρά του ότι έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ και
εμφανίζονται κατ’ επάγγελμα αγρότες. Πάρα πολλές είναι και οι περιπτώσεις παραγωγών
που έλαβαν μικρότερα ποσά έναντι των αναμενομένων.
Πλήρης ασάφεια και έλλειψη ενημέρωσης σε κάθε επίπεδο σε μια χρονιά, που το κόστος
παραγωγής ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και οι αγρότες της χώρας μας βρίσκονται σε
ανασφάλεια ενόψει της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου.
Η κυβέρνηση οφείλει, εδώ και τώρα, να δώσει λύση για την άμεση καταβολή της
επιστροφής σε όλους τους δικαιούχους αγρότες, χωρίς περικοπές και γραφειοκρατικές
καθυστερήσεις.
Συνάμα, οφείλει να εξασφαλίσει το αναγκαίο κονδύλι για να καλυφθεί το κόστος
επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το δεύτερο εξάμηνο του 2022».

Απάντηση