Δύο νέα έργα για την Αμμουλιανή δημοπράτησε ο ΔήμοςΑριστοτέλη με χθεσινή απόφαση της οικονομικής του επιτροπής!

1️⃣ Την ανακαίνιση και ανακατασκευή της λιθόκτιστης Καλογερικής Λέσχης με σκοπό τη μετατροπή της σε πολυχώρο πολιτισμού και εκδηλώσεων για τους νησιώτες μας και για τους πολυάριθμους επισκέπτες του νησιού. Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 400.000 ευρώ , θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω του ΕΣΠΑ, μετά από υποβολή πρότασης και μελετών της Δημοτικής μας Αρχής.

2️⃣ Επίσης στην #Αμμουλιανή σε φάση διαγωνισμού με προϋπολογισμό 260.000 ευρώ μπαίνει και το έργο της αναβάθμισης του βιολογικού σταθμού με την προσθήκη μονάδας βοθρολυμάτων. Το έργο που χρηματοδοτείται μετά από αίτημα μας από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών εξασφαλίζει την ορθή διαχείριση των λυμάτων όσων κατοικιών και επιχειρήσεων δεν είναι συνδεδεμένα στο αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού.

👉 Συνολικά έχουν χρηματοδοτηθεί και σταδιακά δημοπρατούνται ή εκτελούνται ήδη έργα προϋπολογισμού πάνω απο 3.500.000 ευρώ για την Αμμουλιανή από αυτή τη Δημοτική Αρχή!!

Απάντηση