ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις ἀνακοινώνει μετά μεγάλης χαρᾶς καί συγκινήσεως ὅτι τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ), συμφώνως μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. 140/2022 Πρακτικό Συνεδριάσεως-Γνωμοδότηση τοῦ Ε΄ Τμήματος Αὐτοῦ, εἰσηγεῖται θετικά στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἐπέκταση τοῦ Ρυμοτομικοῦ Σχεδίου Ἀρναίας στή θέση «Κοτσάκι Καστανιές», ὅπου ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία προτίθεται νά ἀνεγείρη τό νέο Γηροκομεῖο.

Οἱ κόποι, λοιπόν, τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί συγκεκριμένα τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ κυροῦ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ἀπό τό 2010 καί τοῦ νῦν Μητροπολίτου μας κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ἀπό τό 2012 σύν Θεῷ ὑλοποιοῦνται!

Παρακαλοῦμε τήν Κυρά τοῦ Ἀκαθίστου, Παντάνασσα Δέσποινα Θεοτόκο, μέ τή μεσιτεία Της πρός τόν Κύριο νά φέρη εἰς πέρας τό μεγαλόπνοο αὐτό ἔργο καί ὄνειρο τόσο τοῦ κοιμηθέντος, ὅσο καί τοῦ νῦν Μητροπολίτου μας!

Εὐχαριστοῦμε πρός τοῦτο τόν Δῆμο Ἀριστοτέλη γιά τή σύμφωνη Ἀπόφαση-Γνώμη του γιά τήν ἐπέκταση τοῦ Ρυμοτομικοῦ Σχεδίου Ἀρναίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Απάντηση