Κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ

Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών
Κοινωνικής Πολιτικής αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη 24ωρης
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ για την ΤΕΤΑΡΤΗ 5
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 για τους εργαζόμενους στον ΕΟΠΥΥ και συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στις 11.00 πμ στο Υπουργείο Υγείας.
Με αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ στις 21/7/2022 και 8/9/2022 εγκρίθηκε
σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΕΟΠΥΥ, το οποίο
προωθήθηκε προς το Υπουργείο Υγείας για τις περαιτέρω ενέργειες.
Στο σχέδιο Π.Δ. περιλαμβάνεται η συρρίκνωση των περιφερειακών δομών του
ΕΟΠΥΥ με τη μετατροπή 14 Περιφερειακών Διευθύνσεων (ΠΕΔΙ) σε Αυτοτελή
Τμήματα, την κατάργηση συνολικά 107 Τμημάτων στην συντριπτική πλειοψηφία των
ΠΕΔΙ και το κλείσιμο 5 αποκεντρωμένων γραφείων. Το Διοικητικό Συμβούλιο των
Εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ (ΠΑΝΣΥΕΡ) συνεδρίασε στις 12/9/2022 με βασικό του
θέμα το Σχέδιο Π.Δ. Οργανισμού και αποφάσισε την αποστολή αιτήματος προς την
Ομοσπονδία και την ΑΔΕΔΥ για την κήρυξη 24ωρης προειδοποιητικής απεργίας, με
αίτημα την απόσυρση του Σχεδίου, την επεξεργασία ενός σχεδίου ανάπτυξης,
στελέχωσης και αναβάθμισης του ΕΟΠΥΥ, συμβατό με τις ανάγκες των πολιτών
αλλά και τις απαιτήσεις των υπαλλήλων.
Η διατήρηση των Περιφερειακών δομών του ΕΟΠΥΥ είναι
αδιαπραγμάτευτη, με παράλληλη ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου τους.
Καλούμε τους εργαζόμενους στον ΕΟΠΥΥ και όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη
στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11.00 πμ έξω από το Υπουργείο Υγείας.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: