Εγκαινιάστηκε η Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας και της Τ.Κ. Ν. Πλαγίων.

Εγκαινιάστηκε σήμερα, παρουσία του Γ.Γ. Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ κ. Γραφάκου, η Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας και της Τ.Κ. Ν. Πλαγίων.

Αναπτυξιακού προσανατολισμού και αποτελέσματος έργο, που ταυτόχρονα ικανοποιεί τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, αλλά σηματοδοτεί και την εξοικονόμηση ύδατος, με το παραχθέν νερό στο τέλος της διεργασίας να αξιοποιείται στην άρδευση!

Το έργο υλοποιήθηκε απο το Δήμο Νέας Προποντίδας. Αξίζουν συγχαρητήρια για την άριστη κατασκευή και αποπεράτωσή του !

Απάντηση