Κοτσαδόρος, αντηλιακές μεμβράνες, ηχοσύστημα: Αν έχετε αυτά στο αμάξι σας θα πληρώσετε τεράστιο πρόστιμο

Κοτσαδόρος, αντηλιακές μεμβράνες, ηχοσύστημα: Αν έχετε αυτά στο αμάξι σας θα πληρώσετε τεράστιο πρόστιμο

Ξεγελούν τα παρακάτω αξεσουάρ αλλά είναι παράνομα και όσοι οδηγοί τα έχουν εκούσια ή ακούσια στο αυτοκίνητο θα τιμωρηθούν με πρόστιμο.

Τα «επικίνδυνα» αξεσουάρ που τιμωρούνται με πρόστιμο
Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΚOK, απαγορεύεται η κυκλοφορία οχήματος που εκπέμπει ουσίες ή προϊόντα βλαπτικά για την υγεία του ανθρώπου αλλά και θόρυβο πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.

Τα όρια που σχετίζονται με τους ρύπους και με τα επίπεδα θορύβου κλιμακώνονται ανάλογα με την κατασκευαστική ηλικία του οχήματος-κινητήρα, ενώ εάν ένα όχημα δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, επιβάλλεται πρόστιμο 200 ευρώ και αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας.

Τα αφαιρούμενα αξεσουάρ κρατούνται στην αρμόδια Αρχή μέχρι να προσκομιστεί από τον παραβάτη σημείωμα της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών για την καταλληλότητα του οχήματος από πλευράς εκπομπής καυσαερίων ή θορύβων.

Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί αναβάθμιση στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων θα πρέπει να διασφαλιστεί το ότι οι εκλυόμενοι ρύποι και ο παραγόμενος θόρυβος δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια.

Φώτα πορείας
Η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων είναι μια συνηθισμένη αναβάθμιση, καθώς οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων παλαιότερης τεχνολογίας αναζητούν τρόπους για να βελτιωθεί η ορατότητα τη νύχτα.

Τις περισσότερες φορές η χρήση ισχυρότερων φωτιστικών μέσων προκαλεί το θάμβωμα των αντίθετα διερχόμενων οδηγών ή ακόμα και εκείνων που προπορεύονται.

Εάν διαπιστωθεί ότι οι προβολείς του αυτοκινήτου προκαλούν θάμβωση εξαιτίας της έντασής τους ή της απορρύθμισης τους, η χρηματική ποινή που προβλέπεται κυμαίνεται μεταξύ 200 και 700 ευρώ, ενώ αφαιρείται η άδεια οδήγησης για ένα μήνα.

Tα φωτιστικά σώματα ενός οχήματος θα πρέπει να είναι καθαρά και δεν θα πρέπει να επικολλούνται σε αυτά αξεσουάρ τα οποία μειώνουν την επιφάνειά τους.

Αντηλιακές μεμβράνες
Μία ακόμα συχνή παρέμβαση στις εργοστασιακές προδιαγραφές του αυτοκινήτου είναι η τοποθέτηση αντηλιακών μεμβρανών, οι οποίες αναλαμβάνουν να περιορίσουν την ηλιακή ακτινοβολία η οποία εισέρχεται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, ο ελάχιστος συντελεστής μετάδοσης φωτός των εγκεκριμένων υαλοπινάκων καθορίζεται σε 75% για το μπροστινό παρμπρίζ και σε 70% για τους υαλοπίνακες του οδηγού και του συνοδηγού.

Εάν το όχημα φέρει πλευρικούς καθρέπτες, τότε δεν υφίσταται περιορισμός για πίσω παράθυρα και το πίσω παρμπρίζ του αυτοκινήτου και έτσι μπορεί κανείς να τοποθετήσει αντηλιακές μεμβράνες ανεξαρτήτως διαβάθμισης.

Μεμβράνες αμαξώματος
Το «ντύσιμο» των επιφανειών του αμαξώματος με προστατευτική μεμβράνη, η οποία μεταβάλλει το χρώμα του αμαξιού, δεν «προβλέπεται».

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα πρέπει να προβεί στη δήλωση αλλαγή χρώματος στην αρμόδια Αρχή ώστε να αποφύγει το ενδεχόμενη της επιβολής προστίμου σε κάποιο έλεγχο.

Κάθε αλλαγή στο χρώμα του αμαξώματος θα πρέπει να δηλωθεί στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών εντός 15 ημερών.

Κοτσαδόρος
Από την 1η Νοεμβρίου του 2020, οι κοτσαδόροι που φέρουν τα οχήματα θα πρέπει να είναι αναδιπλούμενοι ή αφαιρούμενοι και απαγορεύεται η χρήση σταθερών κοτσαδόρων, ακόμα κι αν το όχημα διαθέτει την απαιτούμενη άδεια ρυμούλκησης.

Οι προδιαγραφές του κοτσαδόρου θα πρέπει να συμβαδίζουν με αυτές του κατασκευαστή του οχήματος και το αυτοκίνητο να φέρει την απαιτούμενη άδεια. Αντίστοιχη άδεια θα πρέπει να φέρει και ο οδηγός του οχήματος, καθώς αλλιώς τιμωρείται με φυλάκιση έως 12 μηνών και χρηματική ποινή 200 ευρώ.

Στην περίπτωση που το όχημα φέρει κοτσαδόρο θα πρέπει να δηλωθεί στην ασφαλιστική εταιρεία καθώς σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να μην καλυφθούν τυχόν ζημιές που προκληθούν και σχετίζονται με την παρουσία του εξαρτήματος.

Ηχοσύστημα
Εάν η ένταση ενός ηχοσυστήματος κριθεί ότι παρενοχλεί τους άλλους χρήστες του δρόμου ή τους διαμένοντες σε αυτόν, τότε οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 200 ευρώ ενώ πραγματοποιείται και η αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 30 ημέρες.

Κάλυμμα πινακίδας κυκλοφορίας
Με πρόστιμο τριακοσίων 300 ευρώ τιμωρείται ο οδηγός οχήματος του οποίου οι πινακίδες κυκλοφορίες δεν είναι ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων ή τοποθετεί μη αντανακλαστικό υλικό.

Απάντηση