Νέος κινητός μηχανολογικός εξοπλισμός για το ΧΥΤΑ Αρναίας

Ολοκληρώσαμε και την προμήθεια του κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού για το ΧΥΤΑ Αρναίας , απαραίτητου για τη διαχείριση των απορριμματων που θα καταλήγουν στους χώρους ταφής του ΧΥΤΑ.

Από το Δήμο Αριστοτέλη αποκτήθηκαν σύμφωνα με τη Μελέτη του έργου:

Ενας τεμαχιστής ογκωδών Απορριμμάτων προϋπολογισμού 370.000,00 €

Ένας φορτωτης-εκσκαφέας προϋπολογισμού 103.350 ευρώ

Ένας ελαστιχοφορος εκσκαφέας με αρπαγή προϋπολογισμού 319.800 ευρώ

Ένας συμπιεστής απορριμμάτων προϋπολογισμού 350.000 ευρώ

Υπενθυμίζουμε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων στην Κεντρική Μακεδονία δεν γίνεται ανά Δήμο αλλά σε περιφερειακό επίπεδο μέσω του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας στον οποίον συμμετέχουν και οι 38 Δήμοι της Περιφέρειας.

Επομένως το σύνολο του έργου και του εξοπλισμού του ΧΥΤΑ , μετά την ολοκλήρωση του από το Δήμος Αριστοτέλη θα παραδοθεί από εμας προς τον φορέα διαχείρισης ο οποίος θα αναλάβει τη λειτουργία του είτε με αυτεπιστασία είτε αναδεικνύοντας ανάδοχο εργολάβο εταιρεία.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: