Πώς η οικογένεια Στέγγου ψάχνει τον Ιβάν Σαββίδη για το Πόρτο Καρράς και… δεν απαντάει κανείς – Όλο το παρασκήνιο

Και το σήριαλ με το τίμημα του Πόρτο Καρράς που θα πρέπει να καταβάλει οριστικά ο Ιβάν Σαββίδης στην οικογένεια Στέγγου (Τεχνική Ολυμπιακή) 2,5 χρόνια μετά τη συμφωνία, συνεχίζεται.

Χθες έγινε γνωστό ότι η πλευρά της οικογένειας Στέγγου, η Τεχνική Ολυμπιακή και η κυπριακή θυγατρική Τ.Ο. International Holding Ltd υπέβαλαν αίτηση στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο για τον ορισμό τρίτου ανεξάρτητου συμβούλου για τον ορισμό τελικά του τιμήματος.

Το θέμα είναι ότι οι… Στέγγοι ψάχνουν από τον Ιούλιο την πλευρά, τους εκπροσώπους ή ακόμα και τον ίδιο τον ελληνικής καταγωγής Ρώσο επιχειρηματία, με τις πολυσχιδείς δραστηριότητες στην Ελλάδα και δεν τον ή τους βρίσκουν.

Όπως προέβλεπαν από τις 15/4/2020 οι συμβάσεις πώλησης των μετοχών, η οριστικοποίηση του τιμήματος αγοραπωλησίας των μετοχών του Πόρτο Καρράς θα γινόταν μετά τη διενέργεια ελέγχου από ανεξάρτητο σύμβουλο και το πόρισμα θα ήταν οριστικό εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη, Στέγγος και Σαββίδης, δεν προέβαλαν αντιρρήσεις.

Μάλιστα, σε περίπτωση προβολής αντιρρήσεων οι δύο πλευρές δεν κατέληγαν σε συμφωνία εντός 10 ημερών το κάθε ένα από αυτά θα μπορούσε να απευθυνθεί σε δεύτερο ανεξάρτητο σύμβουλο, ο οποίος θα εξέταζε το πόρισμα του πρώτου συμβούλου και θα προσπαθούσε εντός μηνός μαζί με τον πρώτο σύμβουλο να εκδώσουν κοινό πόρισμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης κοινού πορίσματος από τον πρώτο και τον δεύτερο ανεξάρτητο σύμβουλο, όπως προβλεπόταν από τη σύμβαση Στέγγου – Σαββίδη, ότι θα ανέθεταν και σε τρίτο ανεξάρτητο σύμβουλο, ο οποίος είχε προθεσμία ενός μηνός για την έκδοση τελικού πορίσματος το οποίο και θα ήταν δεσμευτικό, τόσο για την Τεχνική Ολυμπιακή, όσο και για την Belterra.  Μάλιστα το εν λόγω πόρισμα δεν θα μπορούσε να προβληθεί ενώπιο οποιουδήποτε δικαστηρίου.

Επίσης, οποιαδήποτε διαφωνία ανέκυπτε μεταξύ των πωλητών (Στέγγος) και αγοραστή (Σαββίδης) θα επιλυόταν με προσφυγή στη διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Σημειώνεται ότι ανεξάρτητοι σύμβουλοι μπορούν να οριστούν μόνο οι διεθνείς ελεγκτικές εταιρίες EY, PwC, KPMG, Deloitte και Grant Thornton. Μάλιστα, μέρος του τιμήματος θα παραμείνει σε escrow accounts (δεσμευμένος λογαριασμός) για διάστημα ενός έτους από την οριστικοποίηση των πορισμάτων του ΙΑ, προκειμένου να καλυφθούν τυχόν υποχρεώσεις που προκύψουν εις βάρος των εταιριών του Ομίλου Πόρτο Καρράς (Πόρτο Καρράς ΑΕ, Πόρτο Καρράς Γκολφ ΑΕ, Πόρτο Καρράς Μαρίνα ΑΕ, Κτήμα Πόρτο Καρράς ΑΕ) και ανάγονται σε χρόνο πριν την 15.4.2020.

Το διάστημα αυτό λοιπόν και μέχρι τον Ιούλιο του 2022 τόσο η πλευρά Στέγγου, όσο και η πλευρά Σαββίδη προέβαλαν αντιρρήσεις κατά του αρχικού πορίσματος που είχε συντάξει η Deloitte. Οι δεύτεροι ανεξάρτητοι σύμβουλοι, η PwC από την πλευρά Στέγγου και η ΕΥ από την πλευρά Σαββίδη αλλά και η αρχική Deloitte λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος, αρνήθηκαν να δεσμευτούν από τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση πώλησης των μετοχών, χρόνους ολοκλήρωσης. Η πλευρά Στέγγου ισχυρίζεται ότι κατέβαλε επανειλημμένες προσπάθειες για την ολοκλήρωση του έργου των ανωτέρω ανεξάρτητων συμβούλων – εκτιμητών.

Στη συνέχεια, στις 21 Ιουλίου 2022, ο αρχικός σύμβουλος, η Delotte ενημέρωσε Στέγγο και Σαββίδη για την αδυναμία έκδοσης κοινού πορίσματος με τους δεύτερους συμβούλου (PwC και ΕΥ). Οπότε, μία εβδομάδα μετά, στις 27/7/2022 η πλευρά Στέγγου κάλεσε εγγράφως την αγοράστρια εταιρεία Belterra του Σαββίδη να ορίσουν από κοινού τρίτο ανεξάρτητο σύμβουλο σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης των μετοχών του Πόρτο Καρράς. Έκτοτε και παρά τις επανειλημμένες έγγραφες οχλήσεις Στέγγου, η αγοράστρια εταιρεία Belterra, δεν έχει αποκριθεί στην πρόσκληση, ούτε έχει συναινέσει στον από κοινού ορισμό τρίτου συμβούλου.

Για τους λόγους αυτούς λοιπόν, η οικογένεια Στέγγου αποφάσισε να προσφύγει στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο.

Όλα αυτά τα χρόνια η πλευρά Στέγγου βρήκε εναλλακτικές σε άλλες δραστηριότητες, όπως η ναυτιλία, αλλά και οι αγορές κόκκινων δανείων.

Όμως, το Πόρτο Καρράς αποτελεί αγκάθι για την Τεχνική Ολυμπιακή. Σύμφωνα με το από 5.4.2021 πόρισμα του αρχικού Ανεξάρτητου Συμβούλου, από το συνολικό τίμημα των €168,887εκατ. θα πρέπει να εκπέσουν 70,785 εκατ. για χρηματοοικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις. Έτσι το τελικό τίμημα της πώλησης για την πλευρά Στέγγου, με βάση το αρχικό πόρισμα διαμορφώνεται σε 98,101 εκατ .

Από τα ποσά που πρέπει να εκπέσουν του τιμήματος σύμφωνα με το πόρισμα του αρχικού συμβούλου, έχουν ήδη παρακρατηθεί 47,823 εκατ. ευρώ που αφορούν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Επίσης έχει αποδεσμευτεί από τον λογαριασμό μεσεγγύησης υπέρ της Belterra του Ιβάν Σαββίδη ποσό 18,161 εκατ. ευρώ που αφορούν άλλες υποχρεώσεις. Με βάση λοιπόν το πόρισμα του αρχικού συμβούλου η Belterra αναμένεται να εισπράξει, από τον λογαριασμό μεσεγγύησης 4,800 εκατ. ευρώ.

Από το συνολικό τίμημα των 98,101 εκατ.  ευρώ σύμφωνα με το πόρισμα του αρχικού συμβούλου, η πλευρά Στέγγου έχει ήδη εισπράξει μετρητά κατά την πώληση 56,970 εκατ.  ευρώ. Επίσης έχει αποδεσμευτεί από τον λογαριασμό μεσεγγύησης υπέρ Στέγγου 23,129 εκατ. Με βάση λοιπόν το πόρισμα του αρχικού συμβούλου η Τεχνική Ολυμπιακή αναμένεται να εισπράξει, από τον λογαριασμό μεσεγγύησης 18,001 εκατ. ευρώ.

Στον λογαριασμό μεσεγγύησης την 12/7/2022 παρέμεναν δεσμευμένα σε κάλυψη των απαιτήσεων της πλευράς Στέγγου εταιρειών αλλά και της αγοράστριας εταιρείας το συνολικό ποσό των 22,651 εκατ. ευρώ.

.mononews.gr

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: