Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Ένα δαιδαλώδες και δυσλειτουργικό σύστημα για τους αγρότες που θέλουν να προσλάβουν εργάτες γης περιγράφεται στην απάντηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Χαλκιδικής Πάνας Απόστολος με θέμα «Προβλήματα ενόψει της έναρξης της ελαιοκομικής περιόδου λόγω έλλειψης εργατών γης».

Όπως αναφέρει η απάντηση του Υπουργού στον κ. Πάνα και «οι εργοδότες εφόσον απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον αγροτικό τομέα και υπάγονται στο πεδίο ισχύος του άρθρου 109 του ν. 4485/2017, υποχρεούνται να αναγράφουν το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό στο «Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία». Οι εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον αγροτικό τομέα οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 109 του ν.4485/2017, υποχρεούνται να υποβάλουν ετήσιο πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) για τους εργαζόμενους αυτούς, κατά τον χρόνο υποβολής του πίνακα και εντός της νόμιμης προθεσμίας». Αν οι αγρότες δεν είναι συνεπείς με τις ανωτέρω περιγραφόμενες ενέργειες κινδυνεύουν με κυρώσεις και πρόστιμα.

Ο κ. Πάνας δήλωσε σχετικά : «Είναι φανερό από την ανωτέρω απάντηση του Υπουργού Εργασίας ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αγρότες ως ιδιωτικές επιχειρήσεις χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματός τους, καθώς και τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Οι καιρικές συνθήκες και η φύση του επαγγέλματος του αγρότη επιβάλλουν την παρουσία του στο χωράφι χωρίς πρόγραμμα και με διαφοροποίηση των αναγκών σε ημέρες και ώρες των εργατών γης.

Και ενώ προτείνουμε να δημιουργηθεί ένα πιο ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο πρόσκλησης εργατών γης , τα υπουργεία μας επισημαίνουν τις κυρώσεις που θα επιβληθούν στους παραγωγούς αν δεν ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Δυστυχώς οι εποχή που διανύουμε απαιτεί ευελιξία και αμεσότητα στην εύρεση λύσεων , καθώς οι εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά , δεν συγχωρούν κωλυσιεργίες και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.Η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να βρει λύσεις απλοποιώντας τις διαδικασίες  πρόσληψής εργατών γης προκειμένου να διευκολυνθούν οι αγρότες, λειτουργώντας ως αρωγός και όχι ως τιμωρός όσων παράγουν».

Ακολουθεί το ακριβές κείμενο της παρέμβασης του κ. Πάνα:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: