Ο Ο.Φ.Κ.Α.Θ. στην TV 100 (Βίντεο)

Ο Πρόεδρος του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. κ. Χρήστος Ράμος μιλάει για τις δράσεις των εθελοντών στην TV 100 στην εκπομπή “Δημότης on line “με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Κρινή

Απάντηση