Ένα ακόμα σύγχρονο απορριμματοφόρο συλλογής στερεών αποβλήτων και νέοι καφέ κάδοι ειδικής ανακύκλωσης βιοαποβλήτων για τον Δήμο Βόλβης!

Ένα ακόμη μεγάλο βήμα μπροστά, για να καταστήσουμε τον Δήμο Βόλβης πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση και στην υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας!

Τι είναι ο καφέ κάδος

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Είναι ο κάδος, μέσα στον οποίο συλλέγουμε τα οργανικά μας βιοαπόβλητα.

Ο καφέ κάδος είναι ο τρόπος, με τον οποίο ξεκινάει η διαδικασία κομποστοποίησης, δηλαδή ο φυσικός και άμεσος τρόπος ανακύκλωσης των οργανικών υπολειμμάτων.

Στον καφέ κάδο συλλέγουμε οργανικά υλικά, υπολείμματα φαγητού, λαχανικών, φρούτων, λουλουδιών κλπ, με σκοπό την κομποστοποίηση, την φυσική μετατροπή των παραπάνω υλικών σε χρήσιμο λίπασμα, εδαφοβελτιωτικό ή όπως αλλιώς το λένε κομπόστ.

Αυτή η φυσική διαδικασία ανακύκλωσης μετατρέπει ένα υλικό, το οποίο κάποιοι αποκαλούν <<σκουπίδια>>, χωρίς καμία επιβάρυνση για τη φύση, σε λίπασμα εξαιρετικά χρήσιμο για όλους!

Η ανακύκλωση των υλικών περιορίζει τις ποσότητες των απορριμμάτων, μειώνει την ανάγκη για εύρεση νέων πηγών πρώτων υλών, διευκολύνει τη διαχείρισή τους, μειώνει τη ρύπανση του εδάφους, των υδάτων , της ατμόσφαιρας, προστατεύει τη δημόσια υγεία, προκαλεί αύξηση ζήτησης ανακυκλώσιμων υλικών, και μέσω της κυκλικής οικονομίας, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.

Ο Δήμος μας με το νέο ειδικό απορριμματοφόρο καθώς και με το δίκτυο των καφέ κάδων, (το οποίο σταδιακά θα αναπτυχθεί σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες), δημιουργεί πλέον την υποδομή ΚΑΙ για την ορθή διαχείριση των οργανικών βιοαποβλήτων!

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει

να στηρίξουμε την προσπάθεια

ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας

Υπηρεσία Καθαριότητας

Δήμου Βόλβης

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: