Απολογισμός 3ετίας του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αριστοτέλη

Απολογισμός πεπραγμένων 2019-2022

Απολογισμός 3ετίας
Οκτώβριος 2019-Οκτωβριος 2022

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αριστοτέλη
ΝΠΔΔ
Πολιτισμός –Αθλητισμός- Περιβάλλον- Παιδεία- Τουρισμός

Πρόεδρος: Τζιτζιρίκας Αστέριος

Τρία χρόνια συνέπειας, λόγων και πράξεων

Και συνεχίζουμε…..

Παρακολουθήστε μέσα από το video που ακολουθεί, τον απολογισμό πεπραγμένων της μέχρι τώρα πορείας του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αριστοτέλη, από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι το τέλος του 2022.

Μπορείτε να βρείτε επίσης τον απολογισμό πεπραγμένων του Νομικού μας Προσώπου στον παρακάτω σύνδεσμο σε μορφή pdf, μέσω της ιστοσελίδας μας……

Απάντηση