Δίπλωμα οδήγησης: Γιατί πρέπει να αντικαταστήσουμε το χάρτινο

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, το χάρτινο δίπλωμα οδήγηση θα πρέπει να αντικατασταθεί και οι λόγοι είναι αρκετοί προκειμένου να συμβεί άμεσα.

Η διαδικασία για την αίτηση αντικατάστασης μπορεί να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ένα ΚΕΠ ή στην οικεία Περιφέρεια.

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα ακολουθεί το ευρωπαϊκό πρότυπο της έκδοσης νέου τύπου αδειών οδήγησης, με τη μορφή πιστωτικής κάρτας, ένας μεγάλος αριθμός οδηγών εξακολουθεί να έχει στην κατοχή το παραδοσιακό χάρτινο δίπλωμα.

Οι λόγοι αντικατάστασης του χάρτινου διπλώματος οδήγησης

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο παλαιός τύπος άδειας οδήγησης θα παραμείνει σε ισχύ έως και τις 19 Ιανουαρίου 2033. Μέχρι τότε, ανεξαρτήτως κατηγορίας, κατάστασης ή ημερομηνίας έκδοσης, όλα τα χάρτινα διπλώματα θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί ώστε η άδεια ικανότητας να θεωρείται έγκυρη.

Όπως αναφέρει το carandmotor.gr, υπάρχουν, βέβαια, και άλλοι λόγοι οι οποίοι καθιστούν ένα χάρτινο δίπλωμα άκυρο και επί της ουσίας επιβάλλουν την άμεση αντικατάστασή του πολύ πριν παρέλθει αυτή η «περιόδος χάριτος» και φτάσουμε στην καταληκτική ημερομηνία του 2033.

Η έντονη φθορά είναι ένας από τους παράγοντες που πρέπει να μας οδηγήσει στην απόφαση αντικατάστασης του παλαιού-χάρτινου διπλώματος. Οι αλλοιώσεις που δεν καθιστούν ευανάγνωστα τα στοιχεία του διπλώματος οδήγησης, ο διαχωρισμός των σελίδων του τρίπτυχου, η καταστροφή της φωτογραφίας είναι μερικά μόνο από τα «σημάδια» που πρέπει να μας οδηγήσει στην απόφαση για την αντικατάσταση του διπλώματος οδήγησης.

Η απουσία λατινικών χαρακτήρων μπορεί να αποτελέσει μία ακόμα αφορμή για να αντικαταστήσει κανείς το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης, καθώς καθιστά τη χρήση του εκτός ελληνικών συνόρων προβληματική.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η επίδειξη του διπλώματος οδήγησης είναι υποχρεωτική π.χ. για την ενοικίαση ενός οχήματος, συνεπώς αποτελεί ρίσκο να μεταβούμε σε χώρα του εξωτερικού, ακόμα κι αυτή είναι ευρωπαϊκή, με μια άδεια οδήγησης στην οποία δεν θα αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες το όνομά μας.

Την εγκυρότητα ενός παλαιού διπλώματος οδήγησης μπορεί να αμφισβητήσει και οποιαδήποτε αλλαγή στα αναγραφόμενα στοιχεία. Για παράδειγμα, στο ροζ τρίπτυχο το οποίο πολλοί από εμάς εξακολουθούμε να έχουμε, αναγράφεται -μεταξύ άλλων- και η διεύθυνση κατοικίας. Στην περίπτωση, λοιπόν, που εμείς έχουμε αλλάξει μόνιμη κατοικία, τότε οφείλουμε να αντικαταστήσουμε το δίπλωμά μας, καθώς το υπάρχει δεν θεωρείται τυπικά έγκυρο.

Η ευκολία αποθήκευσης και η ανθεκτικότητα του πλαστικού διπλώματος οδήγησης αποτελούν ένα ακόμα ισχυρό κίνητρο για την αντικατάσταση του παλαιού. Με τη μορφή πιστωτικής κάρτας, ο νέος τύπος άδειας οδήγησης χωράει παντού, ενώ το συνθετικό υλικό από το οποίο αποτελείται το καθιστά πιο ανθεκτικό στη σκληρή χρήση.

Τέλος, τα νέα πλαστικά διπλώματα θεωρούνται πιο ασφαλή σε οποιαδήποτε προσπάθεια παραχάραξης, γεγονός που τα καθιστά ευρέως αποδεκτά ακόμα και σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κόστος αντικατάστασης και τα δικαιολογητικά

Το κόστος αντικατάστασης ενός παλαιού τύπου διπλώματος ανέρχεται στα 30 ευρώ και καταβάλλεται με τη μορφή ενός παραβόλου. Η αίτηση αντικατάστασης μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά ή με τη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ένα ΚΕΠ ή στην οικεία Περιφέρεια.

Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος ανανέωσης του χάρτινου διπλώματος, πέρα από την απόδειξη πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου, είναι μια απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας και δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά διαστάσεων 4×6 εκ.

Απάντηση