ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ: Διαβούλευση για τον σχεδιασμό του νέου Leader 2023-2027

Στα πλαίσια Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ συντάσσει το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2020-2027 στο πλαίσιο της Παρέμβασης 13-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ).

Στα πλαίσια αυτά, η υποψήφια ΟΤΔ ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ διοργανώνει διαβουλεύσεις με φορείς από διαφορετικούς τομείς της οικονομίας αλλά και με τον τοπικό πληθυσμό, με σκοπό τη διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER Ν. Χαλκιδικής. Οι διαβουλεύσεις θα γίνουν με φορείς που εκπροσωπούν τους παρακάτω τομείς –

Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τομέας Πολιτισμού – Αθλητισμού

Τομέας Περιβάλλοντος

Αγροδιατροφικός τομέας, και Τομέας της μεταποίησης

Τομέας Τουρισμού (& εστίασης)

Φορείς μέριμνας της Κοινωνικής Συνοχής

Τομέας Επιχειρηματικότητας Φορείς Νέων και Γυναικών

Φορείς Δικτύων και Συνεργασιών

Φορείς προώθησης Καινοτομίας

Επίσης θα γίνουν διαβουλεύσεις με τον τοπικό πληθυσμό στις έδρες των πέντε Δήμων του Νομού Χαλκιδικής.

Οι ακριβής ημερομηνίες και ο τρόπος διεξαγωγής των παραπάνω διαβουλεύσεων, θα γνωστοποιηθούν από την ιστοσελίδα της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ (www.anetxa.gr) καθώς και από ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Πασαλής Γεώργιος

Απάντηση