Μόνιμες προσλήψεις στην Πυροσβεστική ή… «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε»;

Aπαντήθηκε αλλά και… δεν απαντήθηκε, η ερώτηση που είχε κατατεθεί στη Βουλή, από τον πρόεδρο του κόμματος «Ελληνική Λύση», Κυριάκο Βελόπουλο, για την κάλυψη των 3.630 νέων κενών οργανικών θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Υπενθυμίζουμε ότι, στις 23 Ιανουαρίου 2023, είχε κατατεθεί ερώτηση προς τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστο Στυλιανίδη, στην οποία αναφερόταν, αν έχει γνώση των ελλείψεων που αντιμετωπίζει το Σώμα καθώς και αν προτίθεται να προβεί στη δημοσίευση προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού, πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. 

Η ερώτηση διατυπώθηκε έπειτα από την επίμονη «ενόχληση» των εποχικών πυροσβεστών και με αφορμή την αύξηση των οργανικών θέσεων στην Πυροσβεστική κατά 3.630. Οι εποχικοί και εθελοντές πυροσβέστες αγωνιούν για την έκδοση της συγκεκριμένης προκήρυξης καθώς και για το αν αυτή θα περιέχει αυξημένη μοριοδότηση και ηλικιακά κριτήρια για όσους εργάζονται χρόνια στο Σώμα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

«Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε»

Η απάντηση στην ερώτηση δόθηκε τελικά, τρεις εβδομάδες αργότερα, αλλά επί της ουσίας δεν… απαντήθηκε! Η απάντηση, η οποία φέρει την υπογραφή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελου Τουρνάδεν αναφέρει τίποτα για τις προσλήψεις των πυροσβεστών. 

Αντίθετα, μας ενημερώνει για το ευχάριστο γεγονός της προμήθειας 1.800 νέων οχημάτων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την ίδια απάντηση, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια της πρώτης παρτίδας 250 οχημάτων…

Ολόκληρο το κείμενο της απάντησης

Η απάντηση που φέρει την υπογραφή του κ. Τουρνά γράφει αναλυτικά:

«Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και πλέον των ειρηθέντων κατά την ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας επί της υπ’ αριθ. 241/ 02-12-2022 (ΜΓ’ Συνεδρίαση της 12-12-2022) Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κ. ΜΑΡΚΟΥ, καθώς και των διαλαμβανόμενων στα υπ’ αριθ. 14356 από 29.11.2021, 162 από 16.06.2022 και 27 από 01.02.2023 (παράγραφος γ’) Έγγραφά μας, επί των με αριθμούς 387/ 18.10.2021, 5593/ 02.06.2022 και 1877/ 24.01.2023 Ερωτήσεων του ερωτώντος Βουλευτή, σας γνωρίζουμε ότι, επιδιώκοντας τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, οι εργασίες συντηρήσεων επισκευών εξοπλισμού, καθώς και οι λοιπές ανάγκες των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος σε υλικά και μέσα καταγράφονται, επεξεργάζονται, ιεραρχούνται και προωθούνται προς υλοποίηση, σύμφωνα πάντα με τις προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου.

Παράλληλα, ήδη προετοιμάζονται και -κατά περίπτωση- υποβάλλονται προτάσεις προμήθειας οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).

Ειδικότερα, για τα επόμενα χρόνια, είναι σε εξέλιξη, μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» η προμήθεια 1800 οχημάτων διαφόρων τύπων για το Πυροσβεστικό Σώμα, αξίας 262 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Ε.Σ.Π.Α. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια της πρώτης παρτίδας 250 οχημάτων αξίας 80 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, τα οποία θα αντικαθιστούν σταδιακά τα παλαιότερα οχήματα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος κατά προτεραιότητα και σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Τέλος, δυνάμει του π.δ/τος 38/ 2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 73), προβλέπεται ότι «μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται σε εκπαίδευση, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με απόφαση Αρχηγού Π.Σ.». Στο πλαίσιο αυτό, τίθενται -ενδεικτικάυπόψη σας το υπ’ αριθ. 32993 Φ. 401.26 Έγγραφο Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, με αντικείμενο «Εκπαίδευση νεοπροσλαμβανόμενων πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης», καθώς και η υπ’ αριθ. 33986 Φ. 400.32 Απόφαση Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (ΑΔΑ: 94ΨΓ46ΝΠΙΘ-83Χ), με αντικείμενο «Ορισμός Παραρτημάτων και συντελεστών εκπαιδευτικής λειτουργίας για την υλοποίηση του προγράμματος με θέμα “Εκπαίδευση Υποψήφιων ΟδηγώνΧειριστών κατηγορίας ΠΣ_Γ”, στο πλαίσιο της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για τους νεοπροσλαμβανόμενους Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: