Να γιατί πρέπει να καθαρίζεις το χιόνι από το αυτοκίνητο

Μάλιστα, το ατύχημα συμβαίνει με τέτοιο τρόπο που όπως εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς, θα μπορούσε να έχει πολύ άσχημη κατάληξη, με πολλά οχήματα εμπλεκόμενα, όπου οι ζημιές δεν θα περιορίζονταν στις υλικές. Αξίζει να σημειώσουμε πως η καθαριότητα του αυτοκινήτου από τα χιόνια και τον πάγο πριν την εκκίνηση, είναι ευθύνη προφανώς του οδηγού, που αν την αμελήσει σε πολλές χώρες (όχι μόνο στις ΗΠΑ) έχει υψηλότατο πρόστιμο.

Απάντηση