Πύργος της Κρούνας Ιερισσός Χαλκιδική

Πύργος της Κρούνας Ιερισσός Χαλκιδική. Περάσαμε μια βόλτα με την μηχανή και τραβήξαμε μερικά πλάνα, λίγοι έχουν μείνει όρθιοι στην Χαλκιδική. Βρίσκεται λίγο πριν μπεις Ιερισσό όπως έρχεσαι απο Στρατώνι.

Απάντηση