Δήμος Αριστοτέλη: Υποβολή αίτησης για πρόσβαση σε τηλεοπτικό σήμα δωρεάν.

Υποβολή αίτησης για 160.869 νοικοκυριά σε 4.079 οικισμούς εκτός τηλεοπτικής κάλυψης αποκτούν πρόσβαση σε τηλεοπτικό σήμα δωρεάν.

Η υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή για το διάστημα 01.03.2023 – 15.03.2023.

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή.

Εάν είστε μόνιμος κάτοικος σε «Λευκή Περιοχή», μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας ψηφιακά, προκειμένου να ενταχθείτε στο πρόγραμμα επιδότησης. Εάν δεν επιθυμείτε να την υποβάλετε ψηφιακά, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε στο ΚΕΠ της περιοχής κατοικίας σας.

Για να καταθέσετε την αίτηση ψηφιακά, θα χρειαστείτε μόνο:

Τους κωδικούς σας taxisnet

Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για να καταθέσετε την αίτηση σε ΚΕΠ, θα χρειαστείτε μόνο:

Το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας

Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Λευκές περιοχές για τον δήμο Αριστοτέλη:

ΔΕ ΑΡΝΑΙΑΣ

ΣΤΑΝΟΣ ΑΡΝΑΙΑ ΠΑΛΑΙΟΧΏΡΙ ΝΕΟΧΏΡΙ ΒΑΡΒΑΡΑΡΑ

📌Πληροφορίες

Κ.Ε.Π ΑΡΝΑΙΑΣ

τηλ: 2372022944

Απάντηση