Εκσυγχρονίζεται διαχείριση των πόσιμων υδάτων στον δήμο Κασσάνδρας

•             Η δημοτική αρχή εξασφάλισε 8.977,476,00 ευρώ για ψηφιακό εξοπλισμό στο δίκτυο πόσιμου νερού

•             Νέα υδρόμετρα στους οικισμούς της Κασσάνδρας

Κασσάνδρα, Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023– Στην εξοικονόμηση, την ασφάλεια και την ποιότητα του πόσιμου νερού στοχεύει πλέον ο δήμος Κασσάνδρας με το νέο έργο ψηφιακής τεχνολογίας που εντάχτηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και χρηματοδοτείται με 8.977,476,00 ευρώ.

Η χρηματοδοτούμενη πράξη με τίτλο Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών ψηφιακών τηλεμετρικών Συστημάτων μέτρησης και ελέγχου διαρροών καθώς και μετρικών σταθμών πίεσης παροχής και ποιοτικών χαρακτηριστικών με ενσωμάτωσή τους στα ψηφιακά συστήματα διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας.

Συνολικά θα τοποθετηθούν 12.500 νέοι ευφυείς ψηφιακοί μετρητές κατανάλωσης νερού στους οικισμούς Πευκοχωρίου, Χανιώτης, Πολυχρόνου, Καλλιθέας.

Στόχος είναι η εξοικονόμηση του πόσιμου νερού και η μείωση της μη καταμετρημένες κατανάλωσης μέσω της εγκατάστασης των ευφυών οικιακών υδρόμετρων σε οικισμούς του Δήμου Κασσάνδρας. Επίσης δημιουργείται σύγχρονο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στον κεντρικό σταθμό ελέγχου του Δήμου Κασσάνδρας με αναβαθμισμένες δυνατότητες online παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων νερού.

«Η ένταξη της εν λόγω πράξης προς χρηματοδότηση αποδεικνύει την ετοιμότητα και ωριμότητα των μελετών μας, τη δουλειά που κάνει η παρούσα διοίκηση του δήμου και το γεγονός ότι μέρα με τη μέρα κερδίζουμε το στοίχημα της ανάπτυξης που βάλαμε πριν από 4 χρόνια όταν αναλάβαμε. Με το μεγάλο αυτό έργο πετυχαίνουμε την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας ενώ βάζουμε τις βάσεις για τη δίκαιη χρέωση των καταναλωτών και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσω της εξάλειψης των διαρροών. Πιστεύουμε ότι ανάλογα εργαλεία και χρηματοδοτούμενες δράσεις ψηφιοποίησης, φέρνουν τον δήμο Κασσάνδρας ένα βήμα πιο κοντά στην επόμενη μέρα της σύγχρονης εποχής, στην οποία η ψηφιακή εργαλειοθήκη θα αλλάξει την ποιότητα ζωής των δημοτών μας», δήλωσε η Δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά.

Απάντηση