ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΝΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΤΑ ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΣΤΑ DEMINIMIS

Μετά την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ για το ζήτημα της κατανομής των de minimis ανά την
Επικράτεια ο Βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κ. Πάνας
Απόστολος απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Γεώργιο Γεωργαντά, ζητώντας την άμεση υποστήριξη των παραγωγών βερίκοκου της
Χαλκιδικής στο εν λόγω Πρόγραμμα.

Συγχρόνως στηλιτεύει την άδικη εξαίρεση της Χαλκιδικής από το αίτημα δέσμευσης ποσού
για την πληρωμή αποζημίωσης μέσω  de minimis του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ,
τονίζοντας μάλιστα,  πως έχει  προχωρήσει  και  στην με αριθμό  πρωτοκόλλου
2116/07/02/2023 κοινοβουλευτική ερώτηση , ζητώντας  δίκαιη κατανομή ενισχύσεων de
minimis σε πληττόμενες καλλιέργειες φυτικού κεφαλαίου όλων των Περιφερειακών
Ενοτήτων της χώρας χωρίς εξαιρέσεις, μη λαμβάνοντας  καμία απάντηση .

Κύριε Υπουργέ  Επανέρχομαι στο ζήτημα της κατανομής των deminimis ανά την Επικράτεια με αφορμή το με ημερομηνία 06-03-2023  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΥΠΑΑΤ με θέμα :ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ), ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΕΣΩ DE MINIMIS – ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΟΣΩΝ. Σύμφωνα με το εν λόγω Δελτίο Τύπου, προωθήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, αίτημα  δέσμευσης ποσού για την πληρωμή αποζημίωσης μέσω DE MINIMIS σε ροδάκινα (επιτραπέζια και μεταποίησης), βερίκοκα και νεκταρίνια για τις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας, Φλώρινας, Λάρισας και Κοζάνης. Με έκπληξη διαπιστώσαμε  ότι , από την  εν λόγω αποζημίωση εξαιρείται  η καλλιέργεια βερίκοκου στη Χαλκιδική, η  οποία έχει πληγεί επανειλημμένα από παρόμοια ζημιογόνα αίτια . Σας ενημερώνω ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα έχω προχωρήσει στην με αριθμό  πρωτοκόλλου 2116/07/02/2023 κοινοβουλευτική ερώτηση , ζητώντας  δίκαιη κατανομή ενισχύσεων de minimis σε πληττόμενες καλλιέργειες φυτικού κεφαλαίου όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας χωρίς εξαιρέσεις μη λαμβάνοντας  καμία απάντηση . Κ. Υπουργέ, θεωρώντας ότι  αποτελεί μείζον θέμα η δίκαιη και ισόρροπη κατανομή στο πρόγραμμα αποζημιωσής των  deminimis σας παρακαλώ να εντάξετε άμεσα και τη Χαλκιδική στο εν λόγω πρόγραμμα για τη  καλλιέργεια του βερίκοκου όπως δικαιούται  .Κύριε Υπουργέ  Επανέρχομαι στο ζήτημα της κατανομής των deminimis ανά την Επικράτεια με αφορμή το με ημερομηνία 06-03-2023  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΥΠΑΑΤ με θέμα :ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ), ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΕΣΩ DE MINIMIS – ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΟΣΩΝ. Σύμφωνα με το εν λόγω Δελτίο Τύπου, προωθήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, αίτημα  δέσμευσης ποσού για την πληρωμή αποζημίωσης μέσω DE MINIMIS σε ροδάκινα (επιτραπέζια και μεταποίησης), βερίκοκα και νεκταρίνια για τις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας, Φλώρινας, Λάρισας και Κοζάνης. Με έκπληξη διαπιστώσαμε  ότι , από την  εν λόγω αποζημίωση εξαιρείται  η καλλιέργεια βερίκοκου στη Χαλκιδική, η  οποία έχει πληγεί επανειλημμένα από παρόμοια ζημιογόνα αίτια . Σας ενημερώνω ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα έχω προχωρήσει στην με αριθμό  πρωτοκόλλου 2116/07/02/2023 κοινοβουλευτική ερώτηση , ζητώντας  δίκαιη κατανομή ενισχύσεων de minimis σε πληττόμενες καλλιέργειες φυτικού κεφαλαίου όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας χωρίς εξαιρέσεις μη λαμβάνοντας  καμία απάντηση . Κ. Υπουργέ, θεωρώντας ότι  αποτελεί μείζον θέμα η δίκαιη και ισόρροπη κατανομή στο πρόγραμμα αποζημιωσής των  deminimis σας παρακαλώ να εντάξετε άμεσα και τη Χαλκιδική στο εν λόγω πρόγραμμα για τη  καλλιέργεια του βερίκοκου όπως δικαιούται  .

Το ακριβές κείμενο της ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ του κ.Πάνα έχει ως εξής :

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Βουλευτής Χαλκιδικής ΠΑΣΟΚ– ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

06-03-2023
ΠΡΟΣ :Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ.Γεωργαντά Γεώργιο.
Κύριε Υπουργέ  Επανέρχομαι στο ζήτημα της κατανομής των deminimis ανά την Επικράτεια με αφορμή το με ημερομηνία 06-03-2023  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΥΠΑΑΤ με θέμα :ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ), ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΕΣΩ DE MINIMIS – ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΟΣΩΝ. Σύμφωνα με το εν λόγω Δελτίο Τύπου, προωθήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, αίτημα  δέσμευσης ποσού για την πληρωμή αποζημίωσης μέσω DE MINIMIS σε ροδάκινα (επιτραπέζια και μεταποίησης), βερίκοκα και νεκταρίνια για τις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας, Φλώρινας, Λάρισας και Κοζάνης. Με έκπληξη διαπιστώσαμε  ότι , από την  εν λόγω αποζημίωση εξαιρείται  η καλλιέργεια βερίκοκου στη Χαλκιδική, η  οποία έχει πληγεί επανειλημμένα από παρόμοια ζημιογόνα αίτια . Σας ενημερώνω ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα έχω προχωρήσει στην με αριθμό  πρωτοκόλλου 2116/07/02/2023 κοινοβουλευτική ερώτηση , ζητώντας  δίκαιη κατανομή ενισχύσεων de minimis σε πληττόμενες καλλιέργειες φυτικού κεφαλαίου όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας χωρίς εξαιρέσεις μη λαμβάνοντας  καμία απάντηση . Κ. Υπουργέ, θεωρώντας ότι  αποτελεί μείζον θέμα η δίκαιη και ισόρροπη κατανομή στο πρόγραμμα αποζημιωσής των  deminimis σας παρακαλώ να εντάξετε άμεσα και τη Χαλκιδική στο εν λόγω πρόγραμμα για τη  καλλιέργεια του βερίκοκου όπως δικαιούται  .Κύριε Υπουργέ  Επανέρχομαι στο ζήτημα της κατανομής των deminimis ανά την Επικράτεια με αφορμή το με ημερομηνία 06-03-2023  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΥΠΑΑΤ με θέμα :ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ), ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΕΣΩ DE MINIMIS – ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΟΣΩΝ. Σύμφωνα με το εν λόγω Δελτίο Τύπου, προωθήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, αίτημα  δέσμευσης ποσού για την πληρωμή αποζημίωσης μέσω DE MINIMIS σε ροδάκινα (επιτραπέζια και μεταποίησης), βερίκοκα και νεκταρίνια για τις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας, Φλώρινας, Λάρισας και Κοζάνης. Με έκπληξη διαπιστώσαμε  ότι , από την  εν λόγω αποζημίωση εξαιρείται  η καλλιέργεια βερίκοκου στη Χαλκιδική, η  οποία έχει πληγεί επανειλημμένα από παρόμοια ζημιογόνα αίτια . Σας ενημερώνω ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα έχω προχωρήσει στην με αριθμό  πρωτοκόλλου 2116/07/02/2023 κοινοβουλευτική ερώτηση , ζητώντας  δίκαιη κατανομή ενισχύσεων de minimis σε πληττόμενες καλλιέργειες φυτικού κεφαλαίου όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας χωρίς εξαιρέσεις μη λαμβάνοντας  καμία απάντηση . Κ. Υπουργέ, θεωρώντας ότι  αποτελεί μείζον θέμα η δίκαιη και ισόρροπη κατανομή στο πρόγραμμα αποζημιωσής των  deminimis σας παρακαλώ να εντάξετε άμεσα και τη Χαλκιδική στο εν λόγω πρόγραμμα για τη  καλλιέργεια του βερίκοκου όπως δικαιούται  .Κύριε Υπουργέ
Επανέρχομαι στο ζήτημα της κατανομής των de minimis ανά την Επικράτεια με αφορμή το
με ημερομηνία 06-03-2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΥΠΑΑΤ με θέμα :ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ), ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΕΣΩ DE MINIMIS
– ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΟΣΩΝ.
Σύμφωνα με το εν λόγω Δελτίο Τύπου, προωθήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, αίτημα
δέσμευσης ποσού για την πληρωμή αποζημίωσης μέσω de minimis σε ροδάκινα
(επιτραπέζια και μεταποίησης), βερίκοκα και νεκταρίνια για τις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας,
Φλώρινας, Λάρισας και Κοζάνης.
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι , από την εν λόγω αποζημίωση εξαιρείται η καλλιέργεια
βερίκοκου στη Χαλκιδική, η οποία έχει πληγεί επανειλημμένα από παρόμοια ζημιογόνα
αίτια .
Σας ενημερώνω ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα, έχω προχωρήσει στην με αριθμό
πρωτοκόλλου 2116/07/02/2023 κοινοβουλευτική ερώτηση , ζητώντας δίκαιη κατανομή
ενισχύσεων de minimis σε πληττόμενες καλλιέργειες φυτικού κεφαλαίου όλων των
Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας χωρίς εξαιρέσεις, μη λαμβάνοντας καμία απάντηση .

κ. Υπουργέ, θεωρώντας ότι αποτελεί μείζον θέμα η δίκαιη και ισόρροπη κατανομή στο
πρόγραμμα αποζημιωσής των de minimis, σας παρακαλώ να εντάξετε άμεσα και τη
Χαλκιδική στο εν λόγω πρόγραμμα για την καλλιέργεια του βερίκοκου, όπως δικαιούται .
Κύριε Υπουργέ  Επανέρχομαι στο ζήτημα της κατανομής των deminimis ανά την Επικράτεια με αφορμή το με ημερομηνία 06-03-2023  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΥΠΑΑΤ με θέμα :ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ), ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΕΣΩ DE MINIMIS – ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΟΣΩΝ. Σύμφωνα με το εν λόγω Δελτίο Τύπου, προωθήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, αίτημα  δέσμευσης ποσού για την πληρωμή αποζημίωσης μέσω DE MINIMIS σε ροδάκινα (επιτραπέζια και μεταποίησης), βερίκοκα και νεκταρίνια για τις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας, Φλώρινας, Λάρισας και Κοζάνης. Με έκπληξη διαπιστώσαμε  ότι , από την  εν λόγω αποζημίωση εξαιρείται  η καλλιέργεια βερίκοκου στη Χαλκιδική, η  οποία έχει πληγεί επανειλημμένα από παρόμοια ζημιογόνα αίτια . Σας ενημερώνω ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα έχω προχωρήσει στην με αριθμό  πρωτοκόλλου 2116/07/02/2023 κοινοβουλευτική ερώτηση , ζητώντας  δίκαιη κατανομή ενισχύσεων de minimis σε πληττόμενες καλλιέργειες φυτικού κεφαλαίου όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας χωρίς εξαιρέσεις μη λαμβάνοντας  καμία απάντηση . Κ. Υπουργέ, θεωρώντας ότι  αποτελεί μείζον θέμα η δίκαιη και ισόρροπη κατανομή στο πρόγραμμα αποζημιωσής των  deminimis σας παρακαλώ να εντάξετε άμεσα και τη Χαλκιδική στο εν λόγω πρόγραμμα για τη  καλλιέργεια του βερίκοκου όπως δικαιούται  .Κύριε Υπουργέ  Επανέρχομαι στο ζήτημα της κατανομής των deminimis ανά την Επικράτεια με αφορμή το με ημερομηνία 06-03-2023  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΥΠΑΑΤ με θέμα :ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ), ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΕΣΩ DE MINIMIS – ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΟΣΩΝ. Σύμφωνα με το εν λόγω Δελτίο Τύπου, προωθήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, αίτημα  δέσμευσης ποσού για την πληρωμή αποζημίωσης μέσω DE MINIMIS σε ροδάκινα (επιτραπέζια και μεταποίησης), βερίκοκα και νεκταρίνια για τις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας, Φλώρινας, Λάρισας και Κοζάνης. Με έκπληξη διαπιστώσαμε  ότι , από την  εν λόγω αποζημίωση εξαιρείται  η καλλιέργεια βερίκοκου στη Χαλκιδική, η  οποία έχει πληγεί επανειλημμένα από παρόμοια ζημιογόνα αίτια . Σας ενημερώνω ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα έχω προχωρήσει στην με αριθμό  πρωτοκόλλου 2116/07/02/2023 κοινοβουλευτική ερώτηση , ζητώντας  δίκαιη κατανομή ενισχύσεων de minimis σε πληττόμενες καλλιέργειες φυτικού κεφαλαίου όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας χωρίς εξαιρέσεις μη λαμβάνοντας  καμία απάντηση . Κ. Υπουργέ, θεωρώντας ότι  αποτελεί μείζον θέμα η δίκαιη και ισόρροπη κατανομή στο πρόγραμμα αποζημιωσής των  deminimis σας παρακαλώ να εντάξετε άμεσα και τη Χαλκιδική στο εν λόγω πρόγραμμα για τη  καλλιέργεια του βερίκοκου όπως δικαιούται  . Με τιμή
Κύριε Υπουργέ  Επανέρχομαι στο ζήτημα της κατανομής των deminimis ανά την Επικράτεια με αφορμή το με ημερομηνία 06-03-2023  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΥΠΑΑΤ με θέμα :ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ), ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΕΣΩ DE MINIMIS – ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΟΣΩΝ. Σύμφωνα με το εν λόγω Δελτίο Τύπου, προωθήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, αίτημα  δέσμευσης ποσού για την πληρωμή αποζημίωσης μέσω DE MINIMIS σε ροδάκινα (επιτραπέζια και μεταποίησης), βερίκοκα και νεκταρίνια για τις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας, Φλώρινας, Λάρισας και Κοζάνης. Με έκπληξη διαπιστώσαμε  ότι , από την  εν λόγω αποζημίωση εξαιρείται  η καλλιέργεια βερίκοκου στη Χαλκιδική, η  οποία έχει πληγεί επανειλημμένα από παρόμοια ζημιογόνα αίτια . Σας ενημερώνω ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα έχω προχωρήσει στην με αριθμό  πρωτοκόλλου 2116/07/02/2023 κοινοβουλευτική ερώτηση , ζητώντας  δίκαιη κατανομή ενισχύσεων de minimis σε πληττόμενες καλλιέργειες φυτικού κεφαλαίου όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας χωρίς εξαιρέσεις μη λαμβάνοντας  καμία απάντηση . Κ. Υπουργέ, θεωρώντας ότι  αποτελεί μείζον θέμα η δίκαιη και ισόρροπη κατανομή στο πρόγραμμα αποζημιωσής των  deminimis σας παρακαλώ να εντάξετε άμεσα και τη Χαλκιδική στο εν λόγω πρόγραμμα για τη  καλλιέργεια του βερίκοκου όπως δικαιούται  . ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Βουλευτής Χαλκιδικής
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: