Η γιορτή των Αγίων Τεσσαράκοντα στον ενοριακό Ναό του Γοματίου

Στίς 9 Μαρτίου, «τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τῶν ἐν Σεβαστείᾳ τῇ λίμνη μαρτυρησάντων». Ὁ ἐνοριακός Ναός τοῦ Γοματίου εἶναι ἀφιερωμένος στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί τούς Ἁγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες.

Ἡ γιορτή τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα, εἶναι μιά ἀπό τίς πιό λαμπρές ἡμέρες τοῦ χωριοῦ. Πολλές οἱ λειτουργικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τῶν Ἁγίων καί μεγάλη ἡ συμμετοχή τῶν ἐνοριτῶν τοῦ Γοματίου, καθῶς καί τῶν ὁμόρων ἐνοριῶν τῆς Μεγάλης Παναγίας, Πυργαδικίων, Ἀρναίας, Ἱερισσοῦ κι ἄλλων.

Ὅλα τά ἀνοιξιάτικα ἄνθη τοῦ χωριοῦ προσφέρονται ἀπό τούς κατοίκους ἁπλόχερα στή χάρη τῶν Ἁγίων. Μέ αὐτά, οἱ εὐλαβεῖς κυρίες τήν παραμονή στολίζουν τίς εἰκόνες τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων, ἀλλά καί τήν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ, ὅπου βάζουν στεφάνια ἀπό δάφνες καί φοίνικες. Οἱ σημαῖες δίνουν μιά ἰδιαίτερη ἑορταστική ἀτμόσφαιρα καί λαμπρότητα.

Μιά ἑβδόμαδα πρίν, κάποιες γυναῖκες μαζεύουν ἀπό τό χωριό τά ὑλικά καί τά συγκεντρώνουν στό κτίριο τῆς Πρόνοιας, πλάι ἀπό τό Ναό, καί τήν παραμονή ἑτοιμάζουν τό «κουρμπάνι» γιά τήν αὐριανή τράπεζα. Ἔχει καί ἡ Μεγάλη Σαρακοστή τήν ἀνάπαυλα καί τή χαρά της, τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων, φέτος «Τεσσαράκοντα γάρ ὄντες τήν τεσσαρακονθήμερον ἁγιάζεται», λέγει ὁ ψαλμωδός καί τοῦτο τό λέγομεν διότι, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, ἡ γιορτή τῶν Ἁγίων τυχαίνει μέσα στή Μεγάλη Σαρακοστή.

Ἡ Νηστεία ἐπιβάλλει νηστήσιμα φαγητά. Γι᾽αὐτό καί οἱ κυρίες θά καθαρίσουν τά ρεβύθια, τά κρεμμύδια καί τά ἄλλα ἀπαραίτητα γιά τήν παραδοσιακή ρεβυθάδα, καθώς ἐπίσης θά τεμαχίσουν καί θά πλύνουν τά καλαμάρια γιά τό πανηγυρικό γεῦμα. Λίαν πρωί καί πρίν ἀκόμη σημάνουν οἰ καμπάνες, μέ προθυμία καί ζῆλο οἱ ὑπεύθυνες τοῦ μαγειρέματος ἀνάβουν φωτιές καί μέσα σέ μεγάλα καζάνια μαγειρεύουν τά φαγητά : τη ρεβυθάδα καί τή μανέστρα μέ καλαμαράκια.

Πηγή «Ἀπό τόν Σεπτέμβριο ὥς τόν Αὔγουστο – Ἑορτές καί πανηγύρεις στό Γομάτι» , Ἱερομόναχος Ἀναστάσιος

Φέτος ἡ γιορτή τῶν Ἁγίων καί πανήγυρη τῆς ἐνορίας θά γίνει τήν Κυριακή 12 Μαρτίου τῆς Β᾽ ἐβδομάδας τῶν Νηστειῶν. Τήν πανήγυρη θά τελέσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος.

Ὅσοι πιστοί προσέλθετε στήν γιορτή τῶν Ἁγίων καί πανήγυρη τῆς ἐνορίας ἡμῶν.

ζωγραφικό ἔργο Ἱερομονάχου Ἀναστασίου

Απάντηση