Αναβάλλεται, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, η προγραμματισμένη για σήμερα παρουσίαση του βιβλίου

Αναβάλλεται, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, η προγραμματισμένη για σήμερα παρουσίαση του βιβλίου: “Χαλκιδική, ο τόπος μου είναι ένα ποίημα” της Ραχήλ Μαρτίδου.

Θα ανακοινωθεί νεότερη ημερομηνία πραγματοποίησής της.

Απάντηση