Πρόσκληση για διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό του Δήμου Κασσάνδρας στα πλαίσια του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER στο Νομό Χαλκιδικής

Στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 2545/10.10.2022 Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ συντάσσει το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2020-2027 στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ).

Στα πλαίσια αυτά, η υποψήφια ΟΤΔ ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ διοργανώνει Διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό του Δήμου Κασσάνδρας. Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κασσάνδρας, στις 12/04/2023 στις 12:00.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Πασαλής Γεώργιος

Απάντηση